Snoezelruimte internaat Mpi 3master te Beerse

De organisatoren van het Mpi internaat de 3master Beerse kregen een bedrag van Crelan Foundation voor hun snoezelruimte voor kinderen met een beperking. 

Snoezelruimte

De organisatie wil in de Antwerpse Kempen een snoezelruimte inrichten voor haar internaatbewoners tussen de 3 en de 21 jaar. Met deze ruimte willen ze aan de kinderen met een beperking sensomotorische- en gevoelsactiviteiten aanbieden. Met de steun van Crelan Foundation kunnen heel wat onderdelen van de snoezelruimte worden aangekocht, zoals een sneeuwpaneel, een schommelstoel en een interactieve dieptespiegel.  

Meer over dit mooie project in deze video