Van empathie tot afstand nemen en kunnen loslaten

 De l'empathie à la prise de distance et au lâcher prise

Crelan Foundation helpt het Netwerk Palliatieve Zorg Waasland om de communicatievaardigheden van de vrijwilligers in de palliatieve thuiszorg te optimaliseren.

Het project « Van empathie naar afstand nemen en loslaten » van het Netwerk Palliatieve Zorg Waasland heeft tot doel de communicatievaardigheden van de vrijwilligers in de palliatieve thuiszorg te optimaliseren. Om mensen aan het einde van hun leven te kunnen begeleiden, is het immers belangrijk dat vrijwilligers empathie tonen en hun belangrijkste taak, namelijk “er zijn”, kunnen uitvoeren en tegelijkertijd afstand kunnen nemen en loslaten.

Daarom heeft Crelan Foundation besloten om het project van Netwerk Palliatieve Zorg Waasland te steunen.

De financiële steun zal aangewend worden om vrijwilligers op te leiden om patiënten en mantelzorgers kwaliteitsvolle en zorgzame ondersteuning te kunnen bieden. Het Netwerk heeft daarom in samenwerking met een communicatietrainer een opleidings- en trainingskit ontwikkeld. Naast een gedeelte over kennis en een theoretisch overzicht, zal ook het aspect vaardigheden aan bod komen. De trainer zal de vrijwilligers uitnodigen om na te denken over hun eigen ervaring, visie en houding, en om met concrete en herkenbare oefeningen te werken om de communicatiemogelijkheden te verruimen.

In 2019 had Crelan Foundation reeds een bijdrage geschonken voor de inrichting van de opleidingslokaken van dit netwerk.