Goederen en winsten

Crelan en AXA werken samen om u de beste verzekeringen aan te bieden.

Door brand of diefstal veroorzaakte schade kan rampzalige gevolgen hebben. Om het voortbestaan van uw onderneming in dergelijke omstandigheden te garanderen, kan u rekenen op de verzekeringen 'Goederen en winsten' van AXA,  aangepast aan uw behoeften en uw budget.

Brand & Diefstal AXA

Speel niet met vuur! Bescherm als eigenaar of huurder uw gebouwen en de inboedel ervan door dekkingen te kiezen die de continuïteit van uw activiteiten verzekeren!

Brandverzekering mede-eigenaars AXA

Bescherm de onroerende goederen van de mede-eigendom met de ideale verzekering op het vlak van dekking, vergoedingsplafonds ... en het tarief!

Bedrijfsschade AXA

Behoud uw financiële inkomsten wanneer uw bedrijf stilligt of vertraagd wordt als gevolg van een schadegeval dat gedekt is door uw brandverzekering.

Machinebreuk en Informaticamaterieel AXA

Bescherm uw investeringen en uw goede werking door uw materieel te verzekeren tegen diefstal en alle onvoorzienbare en plotselinge stoffelijke schade.

Alle bouwplaatsrisico's AXA

Bouwen of renoveren loopt zelden van een leien dakje!  Bescherm uzelf tegen diefstal, vandalisme en alle risico's van een bouwwerf, met inbegrip van uw mogelijke aansprakelijkheid tegenover ontevreden buren!

Crelan-agentschappen Expert Agri

Crelan heeft 119 bankkantoren die gespecialiseerd zijn in land- en tuinbouw. `
Zo vindt u altijd een Agri-expert binnen een straal van 25 kilometer. Iemand die écht kan meedenken met u.

Crelan-agentschappen Expert Business

Crelan heeft 176 bankkantoren die gespecialiseerd zijn in het segment Ondernemen.
Zo vindt u altijd een Business-expert binnen een straal van 25 kilometer. Iemand die écht kan meedenken met u.