Roll-over krediet

Wat is een Roll-over krediet?

Een roll-over krediet of wentelkrediet is een krediet op middellange of lange termijn die opgenomen kan worden onder de vorm van één of meerdere opeenvolgende niet-hernieuwbare voorschotten op korte termijn (opnames). De roll-over kan beschouwd worden als een investeringskrediet op lange termijn met een variabele rentevoet.

Praktisch

  • Minimum 2, maximum 30 jaar
  • Variabele rentevoet tijdens looptijd
  • De rentevoet is gebaseerd op Euribor en wordt aangepast na elke wentelperiode