Inclusief spelen

Inclusief spelen

Speelplein Hulgenrode vangt in Wommelgem kinderen op in de vakanties. Voor de opvang van kleuters met extra zorgbehoeften zijn aanpassingen nodig. Crelan Foundation steunt dit project.

Speelplein Hulgenrode in Wommelgem is een groot groen domein waar kinderen van 3 tot 14 jaar tijdens de vakanties komen spelen. Door de grotere vraag naar inclusieve opvang wil het speelplein de kleuterwerking aanpassen en een antwoord bieden op extra zorgbehoeften van bijv. kleuters met autismespectrumstoornissen, gedragsproblemen, taalachterstand, … Concreet betekent dit de inrichting van een rustige refter- en snoezelruimte, extra materiaal voor een gestructureerde speelomgeving en extra educatie over inclusie voor de vrijwillige begeleiders.