Crelan en AXA Bank gaan samen voor een nieuwe toekomst

25 oktober 2019
Crelan-Axa

Crelan Groep en AXA Groep hebben een akkoord gesloten over de verkoop van AXA Bank Belgium aan Crelan Groep, als onderdeel van een strategisch partnership op lange termijn.

Het akkoord omvat volgende modaliteiten:

Crelan Groep neemt AXA Bank Belgium over van AXA Groep voor een bedrag van 540 miljoen euro cash.

Crelan Insurance, de verzekeringsmaatschappij van Crelan Groep die voornamelijk schuldsaldoverzekeringen gekoppeld aan woonkredieten en LOA’s (leningen op afbetaling) verkoopt, wordt integraal overgedragen aan AXA Belgium, de Belgische verzekeringsdochter van AXA Groep. Crelan Insurance wordt gewaardeerd op 80 miljoen euro.

Crelan heeft een distributieakkoord op lange termijn gesloten voor de verkoop van AXA schade- en schuldsaldoverzekeringen.

Anderzijds treedt AXA Groep, als onderdeel van het lange-termijnpartnership, via een kapitaalsverhoging van 90 miljoen euro toe tot het kapitaal van Crelan Groep, in eerste instantie verdeeld over Crelan NV en AXA Bank Belgium.

Conform de regelgeving zal het akkoord nu ter goedkeuring voorgelegd worden aan de toezichthouders. Crelan en AXA Groep verwachten het akkoord te kunnen afronden tijdens het tweede trimester van 2020.

Philippe Voisin, CEO van Crelan: “Crelan en AXA Bank hebben de intentie om samen een nieuwe toekomst uit te tekenen. Met twee staan we sterker en kunnen we efficiënter investeren in onze dienstverlening. We bundelen dus onze krachten en knowhow om onze klanten en coöperanten nog beter te kunnen van dienst zijn. Zij zullen in de toekomst klant zijn bij de vijfde bank van België, een bank die blijft investeren in een goed lokaal advies via zelfstandige bankagenten en in een degelijk en modern digitaal platform.”

AXA Groep, een sterke mondiale verzekeraar, wil zich uitsluitend toeleggen op verzekeringsproducten en zocht dus een overnemer voor AXA Bank Belgium.

Jef Van In, CEO van AXA Belgium “We zijn zeer tevreden met het partnership dat we met Crelan hebben gesloten. Enerzijds kan AXA Bank nu samen met Crelan een nieuwe toekomst uittekenen en anderzijds verwelkomen wij Crelan Insurance. De klanten van Crelan zullen in de toekomst via hun kantoor ook toegang hebben tot het ruime aanbod aan verzekeringspolissen niet-leven dat wij ter beschikking hebben.”

In eerste instantie zullen Crelan en AXA Bank als afzonderlijke merken naast elkaar blijven bestaan, maar in de toekomst is het wel de bedoeling om tot een fusie te komen. De klanten blijven dus voor hun advies terechtkunnen in het plaatselijk kantoor en zullen in de toekomst automatisch klant worden van de fusiebank.

Philippe Voisin, CEO van Crelan: “Als de Nationale Bank van België en de Europese Centrale Bank dit akkoord goedkeuren, dan zullen Crelan en AXA Bank de voorbereidingen van de fusie opstarten. We willen dit proces goed voorbereiden zodat onze klanten hiervan geen hinder ondervinden. Wij zien de komst van de collega’s van AXA Bank als een échte verrijking en kijken ook uit naar ons boeiend toekomstproject.”