De Crelan Groep kijkt terug op een sterk 2019

29 juni 2020
Crelan

Net als bij de voorgaande jaren boekt de Groep Crelan opnieuw solide resultaten in 2019. Ze sluit het boekjaar af met een nettoresultaat van 70 miljoen euro, een stijging van bijna 7%. Bovendien verstevigt de groep nog verder haar rentabiliteit en solvabiliteit.

Zowel de vermogen- als de kredietportefeuille groeien verder aan onder meer door sterke productiecijfers. In 2019 groeide de kredietproductie van Crelan met bijna 23%.

De Algemene Vergadering van CrelanCo heeft beslist om een dividend van 3% toe te kennen aan haar coöperatieve aandeelhouders. Op vraag van de toezichthouders, in het kader van COVID-19, zal de uitbetaling van het dividend uitgesteld worden. De uitbetalingsdatum en –modaliteiten van het dividend zullen bepaald worden in functie van de mededeling van de Nationale Bank van België (NBB_2020_33) over COVID-19.

Philippe Voisin, CEO van Crelan: “Met het resultaat van 2019 gaan we verder op het elan van de voorbije jaren. De continuïteit in de resultaten, typerend voor de bank, is trouwens een van onze prioritaire doelstellingen. Het is een resultaat dat we samen hebben gerealiseerd met de dagelijkse inzet van 2.772 medewerkers en het vertrouwen van meer dan 900.000 klanten en 275.000 coöperatieve aandeelhouders. Van harte dank daarvoor.”

  • Persbericht (Download pdf)
  • Jaarverslag (Download pdf)
  • Duurzaamheidsverslag (Download pdf)