Reactie op artikel in Trends

29 mei 2020
Cre

Crelan heeft kennis genomen van het artikel in Trends onder de titel “Fusie van AXA Bank en Crelan staat op de helling” en betreurt vooraf niet gecontacteerd geweest te zijn aangezien het artikel meerdere feitelijke onwaarheden en achterhaalde informatie bevat die omwille van confidentialiteitsredenen niet in detail kunnen weerlegd worden.

 

De vooropgestelde overname noodzaakt aanpassingen op diverse vlakken die Crelan sinds begin 2020 voorbereidt in overleg met de regulatoren. Daarbij worden  bepaalde modaliteiten van de werking van de toekomstige fusiebank uitgewerkt tussen de twee instellingen.

Zoals in elke fusieproject speelt ICT een belangrijke rol in de voorbereiding. Door de  Covid-19-crisis en het moeilijker kunnen inschakelen van externe experten wordt Crelan daarbij geconfronteerd met beperkte vertragingen in de uitrol van reeds geplande investeringen.

De Crelan-groep is en blijft voldoende gekapitaliseerd  en heeft in tegenstelling tot andere instellingen over de eerste vier maand van 2020 een positief resultaat kunnen neerzetten.
Crelan beschikte eind 2019 over een CET1-kapitaalsratio van 21,03%, wat een van de hoogste ratio’s binnen België en Europa is.
Na de overname van AXA Bank zal de CET1-ratio volgens de meest recente kapitaalsplannen nog steeds hoger zijn dan 15%, waardoor de fusiebank nog steeds tot de beste leerlingen van de klas behoort.

Met het oog op de fusie zal de governance van de groep evolueren; bovendien werd het directiecomité van Crelan versterkt met een nieuwe CFO en CIO.

Crelan blijft overtuigd van de meerwaarde van het industriële project dat door de huidige crisis nog relevanter is geworden. Crelan en AXA zien met vertrouwen het succes van de operatie tegemoet en doen er alles aan om ze  binnen het vooropgesteld tijdsbestek te voltooien.