Uitbetaling dividend boekjaar 2019 - update

27 januari 2021

Op dit ogenblik is de pandemie volgens de financiële autoriteiten nog steeds onvoldoende onder controle om de beperkingen op de uitkering van dividenden volledig op te heffen. Daarom heeft de Nationale Bank van België, die als regulator bevoegd is voor de kredietinstelling CrelanCo, op 22 december 2020 opnieuw een mededeling verspreid waarin ze haar verwachtingen omtrent het dividendbeleid formuleert. Daarin wordt de uitbetaling van dividenden niet langer volledig geblokkeerd, maar tijdelijk nog aan banden gelegd.

Dankzij de versoepeling van de richtlijnen zouden we binnenkort een eerste deel van het dividend van 3% voor 2019 kunnen uitkeren als de Nationale Bank van België daarvoor de toestemming geeft.

De Raad van Bestuur van CrelanCo heeft dan ook een voorstel in die zin voorgelegd aan de Nationale Bank. Indien dit wordt goedgekeurd, zullen we onmiddellijk overgaan tot de uitbetaling van het eerste deel van het dividend. Het resterende deel zal dan later worden uitbetaald, zodra de beperkingen op uitkeringen van dividenden door kredietinstellingen volledig zijn opgeheven. Op dit ogenblik is de richtdatum daarvoor 1 oktober 2021 (datum onder voorbehoud).