Crelan ondersteunt MiiMOSA

Miimosa appel à projets

MiiMOSA is een crowdfundingplatform dat zich uitsluitend richt op initiatieven binnen de landbouw- en de voedingssector. Het biedt ondernemers de mogelijkheid om hun project voor te stellen aan het publiek.

In ruil voor hun gift aan het project kunnen de deelnemers een beloning in natura krijgen (onder de vorm van goederen en/of diensten).

Op die manier ontstaat er een nauwe band tussen de initiatief- en de deelnemers en worden deze laatsten vaak overtuigde klanten en ambassadeurs van het bedrijf.

MIImosa

Sinds 2017 heeft Crelan in Wallonië een samenwerking opgestart met het crowdfundingplatform MiiMOSA. MiiMOSA richt zich op crowdfunding in landbouw- en voedingsprojecten.


Van 20 februari tot 20 april konden Waalse ondernemers een project indienen. Wilt u graag meer weten over een van deze  projecten of een project actief ondersteunen, dan vindt u via onderstaande link meer informatie.

  • 20/02/2018 - Crelan – MiiMOSA: indiening van projecten (Download pdf)