4 vragen aan de CEO over de fusie tussen Crelan en AXA Bank Belgium

10 mei 2022
Philippe Voisin

Wat is het doel van de fusie?

Philippe Voisin: “De manier waarop mensen bankieren verandert razendsnel. De digitale evolutie of noem het eerder revolutie is zeker nog niet op haar eindpunt, noch het verwachtingspatroon van de consument op dat vlak. Het aanbod en de dienstverlening hierop afstemmen vraagt continue aandacht en investeringen.
De sinds jaren aanhoudende lage marktrente zorgt er ook voor dat de marges die een bank heeft om rendement te behalen, eerder beperkt zijn.
Crelan en AXA Bank Belgium hebben door een doordacht beleid altijd behoorlijke resultaten geboekt en raakten nooit in de problemen, ook niet tijdens de financiële crisis. Maar elk apart zijn we wel net iets te klein.
De overname van AXA Bank Belgium en de fusie met Crelan brengen daar verandering in. Door samen te gaan creëren we schaalgrootte. De Groep Crelan vormt nu naar balanstotaal de vijfde bankengroep onder de Belgische retailbanken.
Onze investeringen doen we voortaan voor dubbel zoveel klanten, bijna 1,8 miljoen om precies te zijn. We zullen dus sneller en beter kunnen inspelen op wat de klanten verwachten. En belangrijk, door het sterk gelijkende profiel van beide banken kennen we het metier door en door. We starten niet op onbekend terrein.”

Is de fusie dan louter een financiële aangelegenheid?

Philippe Voisin: “Uiteraard heeft de fusie een financiële beweegreden, maar het is ook meer dan dat. Ik zie de fusie vooral als een verhaal van samenwerken, van samen voor beter te gaan. We hebben nu de luxe én ook de plicht om kennis, knowhow en ervaringen te delen. Elkaars werkwijze leren kennen is verrijkend en verhindert dat je vastroest in een eenzijdig denkpatroon. Die samenwerking moet een meerwaarde creëren, niet alleen voor de bank, maar ook voor de klanten, de agenten en de medewerkers. Daar ben ik van overtuigd.”
 

Zullen de klanten zich nog herkennen in de fusiebank?

Philippe Voisin: “Crelan en AXA Bank Belgium hebben nu al een sterk gelijklopend profiel en ook onze toekomstige strategie past in het DNA van beide banken. We blijven gaan voor eenvoud in bankieren. Uitermate dicht bij onze klanten. Eenvoud en nabijheid. Een bankier moet het leven van zijn klant faciliteren, niet complexer maken. Onze klanten zullen dus beroep kunnen blijven doen op het advies van hun lokale bankagent, ze zullen gebruik kunnen blijven maken van gebruiksvriendelijke digitale bankkanalen en we blijven hen een uitgebreide financiële dienstverlening aanbieden met eigen bankproducten aangevuld met schadeverzekeringspolissen van AXA Belgium, levensverzekeringen van Allianz en beleggingsformules van Amundi, Econopolis Wealth Management en AXA Invest Managers. Het is onze ambitie om zowel de klanten van Crelan als deze van AXA Bank Belgium zich onmiddellijk thuis te laten voelen in de fusiebank.”

Moeten de klanten zelf iets doen in het kader van de fusie?

Philippe Voisin: “De fusie is alleszins nog niet voor morgen. We bereiden deze momenteel grondig voor en de samensmelting tot één bank is gepland voor de zomer van 2024. Tot die tijd blijven Crelan en AXA Bank als afzonderlijke banken werken en blijft voor de klanten alles bij het oude. Na de fusie zullen alle kantoren onder het Crelan-logo werken en zullen de klantendata op het eengemaakte Crelan-platform beheerd worden. Maar ook deze integratie van gegevens willen we voor de klanten zo vlot en makkelijk mogelijk laten verlopen. Over al deze stappen zullen wij onze klanten tijdig informeren. In dat kader roep ik onze klanten ook op om alert te zijn voor phishingpogingen. Fraudeurs kunnen immers de fusie aangrijpen om valse berichten te sturen met als doel om toegangscodes in handen te krijgen. Crelan en AXA Bank zullen de klanten nooit, via geen enkele weg vragen om wachtwoorden, pin- of transactiecodes vrij te geven. Krijgt u dergelijke vragen dan heeft u met fraudeurs te maken.”