Brede Weersverzekering

Crelan en de gespecialiseerde verzekeraar Vereinigte Hagel werken samen om de Vlaamse land- en tuinbouwers de mogelijkheid te bieden een brede weersverzekering af te sluiten.

De bank speelt hiermee in op de gewijzigde regelgeving voor landbouwrampen in het Vlaamse Gewest. De Vlaamse Overheid voorziet immers in een uitdoofscenario voor het rampenfonds en stelt daar een subsidiëring van verzekeringspremies tegenover.

Het weer heeft een enorme impact op de oogst. De laatste jaren veroorzaakten extreme weersomstandigheden zoals droogte, hagel en vorst ernstige schade aan heel wat gewassen.

Als het weersfenomeen als landbouwramp wordt erkend, kan de getroffen land- of tuinbouwer een aanvraag voor schadeloosstelling indienen bij het rampenfonds.
Maar dat systeem zal in de komende jaren verdwijnen in Vlaanderen. In de plaats komt een subsidiesysteem die het afsluiten van een brede weersverzekering wil promoten.

Land- en tuinbouwers in Vlaanderen, die een erkende brede weersverzekering afsluiten, kunnen een subsidie ontvangen van de Vlaamse Overheid.

Om dit verzekeringsproduct te kunnen aanbieden aan haar Vlaamse landbouwklanten is de bank een samenwerking aangegaan met de gespecialiseerde verzekeraar Vereinigte Hagel.

Wenst u meer informatie over de Brede Weersverzekering? Uw Crelan-agent met Agri-label helpt u graag verder.