Individuele Pensioentoezegging (IPT)

U bent bedrijfsleider van uw vennootschap en wilt graag uw wettelijk pensioen aanvullen? Dan is de Individuele Pensioentoezegging (IPT)1 zeker iets voor u. De bijdrage voor uw IPT wordt volledig betaald door uw vennootschap, wat u zowel de eigenaar als de rechtstreeks begunstigde maakt.

U kiest zelf wat u spaart

U kiest zelf de grootte van de premie en de risicograad van uw belegging. Er is geen absoluut maximum wat premies betreft, er is enkel de regel dat wanneer u spaart via IPT uw totale pensioen niet hoger mag zijn dan 80% van uw laatste bruto jaarloon. Indien dit wel het geval is, verliest uw vennootschap een groot stuk van de fiscale voordelen van uw pensioenplan.

U kiest zelf ook de frequentie van de stortingen van de premies: jaarlijks, halfjaarlijks, driemaandelijks of maandelijks.

Rendement

U kunt kiezen om uw bijdrage te beleggen in tak 21, tak 23 of een mix van beiden. U kunt aan de hand van een persoonlijke verdeelsleutel de veiligheid en gegarandeerde rendement van tak 21 combineren met het potentieel hoger rendement van tak 23.

Fiscaal voordeel

De gestorte premies zijn fiscaal aftrekbaar als beroepskost voor uw vennootschap.

Praktisch

Crelan werkt voor verzekeringen samen met de verzekeringsmaatschappij Fidea1. Raadpleeg de website van Fidea voor meer informatie, of neem contact op met uw Crelan agent.

  1. De Individuele Pensioentoezegging is een product van Fidea nv, Van Eycklei 14 in 2018 Antwerpen - BTW BE 0406.006.069 - RPR Antwerpen , Afdeling Antwerpen - NBB 0033 - IBAN: BE15 7332 4832 0030 - BIC: KREDBEBB. Verzekeringsmaatschappij naar Belgisch recht met codenummer 0033 en toelating om levensverzekeringen aan te bieden in België. Voor klachten over de dienstverlening kunt u terecht bij de klachtendienst van Fidea, Van Eycklei 14, 2018 Antwerpen, of per e-mail via klachten@fidea.be. Indien nodig kunt u ook terecht bij de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel of per e-mail via info@ombudsman.as.