Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ)

U bent zelfstandige en wilt graag uw wettelijk pensioen aanvullen? Dan is het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) zeker iets voor u. U spaart een mooi bedrag bij elkaar voor later én geniet nu al van een interessant fiscaal voordeel.

Doelgroep

Het VAPZ richt zich specifiek naar:

  • zelfstandigen in hoofdberoep
  • zelfstandigen in bijberoep (niet-starter) die sociale bijdragen betalen die vergelijkbaar zijn met een zelfstandige in hoofdberoep
  • helpende partners met maxi-statuut

Voordelen

Fiscaal voordeel

  • De betaalde premies zijn voor 100% aftrekbaar van uw beroepsinkomsten.
  • U betaalt geen belastingen op de premies die u stort in de VAPZ-overeenkomst.
  • De premies verminderen de belastbare basis, waardoor u minder belastingen en sociale bijdragen zult betalen.

Een mooi rendement

  • Elke gestorte premie wordt belegd tegen de rentevoet die op dat moment van toepassing is (tak 21). De intrestvoet blijft gegarandeerd gedurende de volledige looptijd van de verzekering. Daarnaast beslist Allianz elk jaar over een eventuele winstdeling. Deze kan uw rendement verhogen maar is niet gewaarborgd. Deze winstdeling kan nadien ook in tak 23 belegd worden.
  • U kunt het VAPZ combineren met pensioensparen en langetermijnsparen voor een nog groter totaal fiscaal voordeel.
  • Bij uw pensionering plukt u de vruchten van uw spaarinspanning.