Een extralegaal pensioen voor iedere ondernemer

Als zelfstandige krijgt u een bescheiden wettelijk pensioen. Dus doet u er goed aan om tijdig een extra spaarpotje op te bouwen. Hoe pakt u dat concreet aan?

Koen

Een extralegale pensioenspaarpot opbouwen kan op verschillende manieren. De overheid biedt fiscaalvriendelijke opties voor privépersonen, zoals pensioensparen en langetermijnsparen. Beide formules kunnen gecombineerd worden en kunt u tot een grens aftrekken van uw belastingen. Voor pensioensparen bedraagt die grens nu 980 of 1.260 euro, naargelang het beoogde fiscale voordeel. Het bedrag dat u voor langetermijnsparen fiscaal in mindering mag brengen, hangt af van uw inkomen en bedraagt maximaal 2.350 euro.

Specifiek voor zelfstandigen ontwikkelde de wetgever ook het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ). Deze formule kunt u perfect combineren met pensioensparen en langetermijnsparen. ‘Het VAPZ levert iemand met een eenmanszaak of vennootschap een dubbel voordeel op’, weet Koen Verniest, verantwoordelijke Business Banking Noord bij Crelan. ‘De gestorte premies mag je volledig aftrekken van je beroepsinkomsten. Daardoor betaal je niet alleen minder belastingen, maar dalen ook je sociale bijdragen.’

De IPT en POZ

Als bedrijfsleider van een vennootschap kunt u binnen bepaalde grenzen ook een aanvullend pensioen opbouwen via de Individuele Pensioentoezegging (IPT). In tegenstelling tot bij een VAPZ is het niet de zelfstandige, maar wel zijn vennootschap die de premies betaalt. Die zijn voor diezelfde vennootschap dan fiscaal aftrekbaar als beroepskosten. Voor beide formules gelden specifieke limieten: de 80 procentregel bij de IPT (die het aanvullend pensioen bepaalt dat u als bedrijfsleider op een fiscaalvriendelijke manier kunt opbouwen, nvdr.) en 8,17 procent van de netto belastbare beroepsinkomsten bij het VAPZ, met voor 2019 een maximum van 3.256,87 euro.

'Als IPT-alternatief voor zelfstandigen zonder vennootschap werd ook de Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ) in het leven geroepen. Ook hier moet je rekening houden met een aangepaste 80 procentregel’, zegt Koen Verniest. ‘Onze raad? Je sluit het best eerst een VAPZ af, vanwege het dubbele voordeel. Dat kan je dan aanvullen met een IPT of POZ. Weet ook dat je hieraan extra waarborgen kunt koppelen, zoals een extra dekking bij overlijden, invaliditeit of gewaarborgd inkomen. Dat is vaak goedkoper dan een aparte polis.'

Dicht bij de klant

Als coöperatieve bank werkt Crelan via een netwerk van lokale agenten die dicht bij hun klanten staan. Koen Verniest: ‘Een goed gesprek op regelmatige basis is cruciaal om de actuele situatie van de ondernemer correct te kunnen inschatten. Want het inkomen van een zelfstandige fluctueert. En misschien houdt hij ook een pensioenspaarproduct aan bij andere financiële instellingen. Of er zijn nog andere inkomsten, zoals bijvoorbeeld verhuurinkomsten uit onroerend goed, die het beschikbaar inkomen aanvullen.  Het is dus de uitdaging van de Crelan-agent om het volledig plaatje in beeld te brengen en na te gaan of alle mogelijkheden maximaal benut zijn.’