myCrelan Pro gebruiksaanwijzing

Hoe bestanden uitwisselen met myCrelan Pro?

Een bestand inlezen in myCrelan Pro

In myCrelan Pro kunt u in een handomdraai lijsten met SEPA-betalingen of -domiciliëringen in één keer verwerken. De werkwijze is als volgt:

  1. Maak het bestand aan. Een lijst met betalingen kunt u eventueel zelf maken in csv-formaat, of via uw boekhoudprogramma (in pain-formaat). Een lijst met domiciliëringen maakt u in uw boekhoudprogramma aan.

  2. Log aan in myCrelan Pro en ga naar betalingen.
     
  3. Browse naar het bestand en importeer het in myCrelan Pro.
     
  4. Teken het bestand met uw digipass van myCrelan Pro.

De uitgevoerde betalingen inlezen in uw boekhouding

Met myCrelan Pro kunt u de uitgevoerde betalingen snel en gemakkelijk inlezen in uw boekhouding.

  1. Na uitvoering van de betalingen of domiciliëringen vindt u in myCrelan Pro een bestand met gecodeerde rekeningafschriften (coda-bestand). Download dit bestand.
  2. Ga naar uw boekhoudpakket en importeer het coda-bestand in uw boekhouding.

Meer informatie

Hulp nodig bij het uitwisselen van bestanden met myCrelan Pro? Hierna vindt u de gedetailleerde handleidingen.

Hoe een .xls-bestand opslaan als .csv (Download het bestand )
Hoe CODA-uittreksels activeren (Download het bestand )
Template van betalingsbestand (Download het bestand )

Authenticatie met de Crelan digipass

Crelan Digipass

De digipass is een toestelletje dat paswoorden maakt voor het aanmelden en om transacties te bevestigen. Bij de start van uw abonnement op myCrelan Pro ontvangt u een gratis digipass (één per titularis). Op de achterkant staat het logo van myCrelan Pro. Opgelet: u kunt dezelfde digipass NIET gebruiken voor myCrelan en myCrelan Pro.

Een defecte digipass wordt gratis vervangen. Bij verlies of beschadiging van uw digipass gebeurt de vervanging tegen een vergoeding (zie tarieflijst).

Digipass - gebruiksaanwijzing (Download het bestand )
Sprekende digipass (Download het bestand )
Digipass deblokkeren (Download het bestand )

myCrelan Pro - gebruiksaanwijzingen

Aanmelden in myCrelan Pro (Download het bestand )
Betalingsbestanden vanuit uw boekhoudprogramma in een handomdraai inlezen in myCrelan Pro (Download het bestand )
Betalingsbestanden, zelf gemaakt in CVS vanuit excel, inlezen in myCrelan Pro (Download het bestand )
Template betalingsbestand in excel (Download het bestand )
CODA-files (gecodeerde rekeningafschriften) snel en gemakkelijk opladen in uw boekhouding (Download het bestand )
Toegang geven aan medewerkers van uw bedrijf of uw externe boekhouder in myCrelan Pro (Download het bestand )
Overzichtelijk werken met rekeningen van u privé, van de zaak of van verenigingen waarvan u deel uitmaakt (Download het bestand )
Uw gegevens up to date houden (Download het bestand )
Een eerstelijnshulp bij vragen over de verwerking van bestanden (Download het bestand )
Verklarende woordenlijst (Download het bestand )