ICB

ICB

ICB is een afkorting voor "Instelling voor Collectieve Beleggingen".

Indien er voor één van onze fondsen uit ons gamma een "Kennisgeving aan de aandeelhouders" van toepassing is, wordt dit op deze pagina gepubliceerd. De aandeelhouders zijn in dit geval, de beleggers in het betrokken fonds.

Crelan Invest

De raad van bestuur van de beleggingsfondsen onder de BEVEK Crelan Invest wil u op de hoogte brengen van een buitengewone algemene vergadering.

U leest meer over deze buitengewone algemene vergadering in de hieronder gekoppelde documenten.

Kennisgeving aan de aandeelhouders (15/11/2023) (Download het bestand )
Crelan Invest – Oproepingsbericht (Download het bestand )
Verslag van de bedrijfsrevisor over de voorgestelde fusie van het compartiment Lock-In in het compartiment Conservative (FR) (Download het bestand )
Fusieproject (FR) (Download het bestand )
Depositocertificaat fusieproject (FR) (Download het bestand )
Informatiebundel fusie (Download het bestand )
Statuten (FR) (Download het bestand )
Essentiële informatiedocument (BE6302834658) (Download het bestand )
Prospectus (Download het bestand )
Volmachtformulier (Download het bestand )

Amundi Funds

De Raad van Bestuur van Amundi Funds (de 'Vennootschap') brengt u op de hoogte van de fusie van Amundi Funds Pioneer US Equity Mid Cap (het 'Geabsorbeerde subfonds') met Amundi Funds Pioneer US Equity ESG Improvers (het 'Doelsubfonds'), zoals aangegeven in de informatiebundel die u hieronder kan opvragen.

We raden u ook aan om de Essentiële beleggersinformatie met betrekking tot de betreffende aandelenklasse van het Doelsubfonds te lezen.

U hebt verschillende opties, die hieronder worden toegelicht. Neem de verstrekte informatie zorgvuldig door.

Het recentste prospectus van de vennootschap is gratis verkrijgbaar in het Frans en in het Nederlands; de recentste versies van de Bedrijfsstatuten en van de periodieke rapporten zijn gratis beschikbaar in het Frans en in het Engels; de documenten met kerninformatie voor de investeerder zijn gratis beschikbaar in het Frans en in het Nederlands op de website www.amundi.com en bij de financiële dienstverlener in België, CACEIS Belgium S.A, Havenlaan 86C postbus 320 te 1000 Brussel.

Kennisgeving aan de aandeelhouders van Amundi Funds Pioneer US Equity Mid Cap (Download het bestand )

First Eagle Amundi

De raad van bestuur van de beleggingsfondsen onder de BEVEK First Eagle Amundi wilt u op de hoogte brengen van enkele wijzigingen aan subfondsen van First Eagle Amundi:

  • International Fund
  • Income Builder Fund
  • Sustainable Value Fund.

U leest meer over deze wijzigingen in het informatiedocument "Kennisgeving aan de aandeelhouders".

Kennisgeving aan de aandeelhouders (Download het bestand )