Huurwaarborgrekening

Een spaarboekje van de huurder wordt geblokkeerd als waarborg voor de goede naleving van de huurovereenkomst. Na afloop van de huur wordt het spaarboekje gedeblokkeerd mits akkoord van huurder en verhuurder.

Blokkeren van het spaarboekje

Werkwijze:

 • Plaats het bedrag van de huurwaarborg op een apart spaarboekje
 • Ga samen met de verhuurder naar het Crelan-kantoor. In het kantoor wordt in bijzijn van alle partijen het document “Huurwaarborgovereenkomst” ondertekend.
 • Het in de overeenkomst genoemde spaarboekje wordt geblokkeerd in het voordeel van de verhuurder, als garantie voor de goede naleving van het huurcontract door de huurder.
   
   

Vrijgave van de huurwaarborg

Na afloop van de huurovereenkomst wordt de huurwaarborg vrijgegeven. Daarvoor is een wederzijds akkoord nodig van huurder én verhuurder. Er zijn 3 mogelijkheden:

 • Vrijgave ten voordele van de huurder
  Het huurcontract werd correct nageleefd. Huurder en verhuurder gaan ermee akkoord dat het spaarboekje gedeblokkeerd wordt. De huurder kan terug vrij over het geld beschikken. 
 • Vrijgave ten voordele van de verhuurder
  Huurder en verhuurder gaan ermee akkoord dat het geblokkeerde bedrag zal dienen als compensatie voor huurschade. Het bedrag wordt overgemaakt aan de verhuurder.
 • Vrijgave, deels voor de huurder, deels voor de verhuurder
  Een deel van het geblokkeerde bedrag wordt aan de verhuurder overgemaakt als vergoeding voor huurschade. Over het overblijvende bedrag kan de huurder vrij beschikken.

Als huurder en verhuurder het niet eens geraken over de vrijgave van de huurwaarborg, dan moet de vrederechter beslissen.

Werkwijze: Ga samen met de verhuurder naar het Crelan-kantoor. In het kantoor wordt in bijzijn van alle partijen het document “Vrijgave huurwaarborg” ondertekend.

Tip: Een goede plaatsbeschrijving voorkomt onenigheid over de vrijgave

Bij de start van de huur:
Huurder en verhuurder maken een gedetailleerde inventaris van de huurwoning. Het is belangrijk dat de plaatsbeschrijving alle schade en gebreken vermeldt, eventueel geïllustreerd met foto’s. Huurder en verhuurder tekenen en dateren de plaatsbeschrijving. De verhuurder laat het huurcontract en de plaatsbeschrijving registreren. 

Na afloop van de huurovereenkomst:
Huurder en verhuurder vergelijken de staat van de woning met de oorspronkelijke plaatsbeschrijving. Zo kan men  makkelijk vaststellen of de huurder schade heeft toegebracht die niet het gevolg is van de normale slijtage of veroudering van de woning.