De banken 10 jaar na de financiële crisis

17 september 2018
Febelfin money

Hoe veilig zijn de banken 10 jaar na de financiële crisis? Dat is de vraag die Febelfin zich stelde in haar nieuwe campagne, die ze op woensdag 12 september gelanceerd heeft. Daarin licht ze de veranderingen toe die zijn doorgevoerd om een dergelijke crisis in de toekomst zo goed als mogelijk te vermijden.

Aan de hand van haar nieuwe campagne licht Febelfin toe hoe de Belgische banken ervoor staan 10 jaar na de crisis. Is het systeem veiliger geworden? Is er in de toekomst een nieuwe crisis mogelijk? Is mijn spaargeld veilig? Op deze en nog meer vragen vindt u een antwoord in de Leaflet voor consumenten die Febelfin heeft opgesteld (zie bijlage).

Sinds de crisis is de regelgeving nog flink aangescherpt. Er is immers heel wat wetgeving bijgekomen om het risico op een crisis in de toekomst sterk te verminderen en de gevolgen ervan te beperken. Zo moeten de banken hogere kapitaalbuffers aanhouden en meer liquide zijn. De ECB en de NBB volgen de banken nauwgezet op. Wanneer het over de specifieke belangen van de consument gaat, treedt de FSMA op als toezichthouder die ervoor zorgt dat de consumenten goed beschermd zijn.

Als een bank toch failliet zou gaan, dan zijn de depositohouders nu gewaarborgd tot 100.000 euro via het Belgische depositogarantiefonds, dat wordt gefinancierd door de banken. Meer info hierover vind je terug in de factsheet van Febelfin (zie bijlage). 

Naast de maatregelen en wetgeving die voor alle banken gelden, heeft Crelan altijd een voorzichtig beleid gevoerd om de belangen van haar klanten en haar meer dan 275.000 coöperanten veilig te stellen. Zo zijn we uitsluitend in België actief. De spaargelden die klanten ons toevertrouwen investeren we voor het overgrote deel in kredietverstrekking voor Belgische gezinnen en ondernemingen. Met een Tier1-ratio van 18,11% en meer dan 1,1 miljard eigen vermogen is Crelan ook een financieel gezonde en solide bank. Dit voorzichtige beleid was ook de reden waarom Crelan op geen enkel moment tijdens de crisis overheidssteun heeft nodig gehad. Meer nog, Crelan is er in geslaagd om gestaag te blijven groeien en een 100% Belgische coöperatief verankerde bank te worden.

Vanuit haar coöperatieve waarden hecht Crelan ook veel belang aan een gedegen integriteitsbeleid en het voorkomen van witwassen.

Crelan biedt heel wat voordelen aan haar klanten en coöperanten. Dankzij een kantorennet van meer dan 600 agentschappen in de dorpskernen, staan de zelfstandige Crelan-agenten erg dicht bij hun klanten en dat zorgt voor een zeer persoonlijke relatie. Daarnaast kunnen klanten ook zelf bankieren via myCrelan, de mobile app en Cash&More-toestellen, die steeds verder ontwikkeld worden.

De Crelan-coöperanten genieten bovendien nog extra voordelen: ze delen in de winst, ze krijgen kortingen op bepaalde bankproducten en andere producten, en ze kunnen steun krijgen van Crelan Foundation voor hun maatschappelijk relevante en duurzame projecten.

We danken onze klanten en coöperanten van harte voor het vertrouwen dat ze in Crelan stellen.

Meer info: 10 jaar na de financiële crisis - wat is er veranderd?

  • 10 jaar na de finaciële crisis, wat is er veranderd ? (Download pdf)
  • Lig jij wakker van je geld? In 7 vragen naar een betere nachtrust (Download pdf)