Crelan is een coöperatieve bank. Dat betekent dat onze klanten ook coöperant kunnen worden van CrelanCo, de coöperatieve vennootschap die aandeelhouder is van Crelan, en onrechtstreeks dus een stukje mede-eigenaar van Crelan.

Als coöperant van CrelanCo wordt u nauw betrokken bij het maatschappelijk engagement van de bank dat georganiseerd wordt via de CrelanCo Foundation, hebt u een stem op de algemene vergadering, kunt u deelnemen aan de CrelanCo Connect Events en kunt u talrijke voordelen genieten. En oh ja, natuurlijk hebt u ook elk jaar uitzicht op een potentieel dividend, want CrelanCo deelt haar winst met haar coöperanten.

Waarschuwing met betrekking tot de risico’s

De belegging in aandelen zoals coöperatieve aandelen van CrelanCo heeft een risicogehalte. De belegger loopt het risico om een deel of het geheel van zijn belegging te verliezen.

Alvorens in te schrijven op de aandelen moeten potentiële beleggers aandachtig het hele prospectus van 19 maart 2024, dat een beschrijving van het aanbod en de risicofactoren bevat, lezen en dit met bijzondere aandacht voor de risicofactoren (zie Deel 1 (Samenvatting), blz. 10, 11 en 13, en Deel 2 (Risicofactoren), blz. 15 tot 40) van het prospectus en de aanvulling nr. 1 van 28 mei 2024 op het prospectus.

De kandidaat-investeerder moet in het bijzonder aandacht schenken aan de volgende risico’s :

  • investeren in de coöperatieve aandelen van CrelanCo is een investering in het kapitaal van een coöperatieve bank waarbij de investeerder het risico loopt een deel of het geheel van zijn investering te verliezen;
  • als CrelanCo in gebreke blijft, kunnen de aandelen worden afgewaardeerd (toepassing van het “bail-in”-principe) en de coöperanten komen niet in aanmerking voor een tussenkomst van het depositogarantiestelsel; een gevolg van de bail-in is bovendien het eventueel doorstromen van de verliezen van de dochterondernemingen naar de moedervennootschap (CrelanCo); dit betekent dat de aandeelhouders van CrelanCo sinds de overname van AXA Bank Belgium ook de belangrijke verliezen van AXA Bank Belgium en haar eventuele dochterondernemingen zouden moeten dragen, naast die van Crelan NV. Bovendien zouden de afwikkelingsautoriteiten, gezien de solidariteit die binnen de federatie bestaat tussen CrelanCo en Crelan NV, de waarde van de coöperatieve aandelen kunnen verminderen omwille van verliezen van één van de entiteiten van de groep, en in het bijzonder van Crelan NV. Meer informatie over “bail-in” vindt u hier;
  • de aandelen zijn niet vrij verhandelbaar;
  • bij uittreding heeft de coöperant maximaal recht op de nominale waarde van de statutaire uitgifteprijs van zijn aandelen (aandeelhouders zullen de boekhoudkundige minwaarde van de aandelen ondergaan terwijl de aandelen geen recht geven op eventuele reserves of meerwaarde); de aandelen bieden bijgevolg geen bescherming tegen inflatie of monetaire erosie;
  • de verwachtingen van de beleggers inzake dividenden zijn afhankelijk van de rendabiliteit van CrelanCo, die op haar beurt afhangt van het succes van het integratie- en migratietraject van AXA Bank Belgium in de Crelan-groep. Deze overname betekent een verdubbeling van de omvang van de Crelan-groep, verhoogt de druk op de solvabiliteit (noodzaak om een voldoende solvabiliteitsratio aan te houden om aan de wettelijke vereisten te voldoen en noodzaak om extra coöperatief kapitaal aan te trekken) en brengt risico's met zich mee op het gebied van de rendabiliteit. Dit kan een impact hebben op de mogelijkheid om dividenden uit te keren overeenkomstig de verwachtingen van de coöperatieve aandeelhouders, gezien de hoge integratiekosten en de engagementen van Crelan. De Crelan-groep wordt onderworpen aan een strikte controle en een regelmatige monitoring op een aantal parameters door de ECB.

Opmerking

Het feit dat het prospectus van 19 maart 2024 en de aanvulling nr. 1 van 28 mei 2024 door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) zijn goedgekeurd, mag niet worden beschouwd als aanprijzing van de emittent of van de aangeboden effecten.

Informatie inzake mogelijke belangenconflicten

Een belangenconflict kan ontstaan bij het commercialiseren of aanbieden van coöperatieve aandelen van CrelanCo cv aan klanten. Meer informatie daarover vindt u hier.

Ons coöperatieve DNA

Ons coöperatieve DNA

Als coöperatieve bank is Crelan niet beursgenoteerd. Zo is Crelan een 100% Belgische bank, die zich richt op de kerntaken van een bankier, namelijk de gelden die spaarders en beleggers haar toevertrouwen omzetten in kredieten voor Belgische particuliere gezinnen en ondernemers.

Lees meer >

Coöperant worden

Coöperant worden

Door in te schrijven op de coöperatieve aandelen wordt u coöperant van CrelanCo, de coöperatieve vennootschap die 100% aandeelhouder is van Crelan.

Lees meer >

CrelanCo Foundation

CrelanCo Foundation

Coöperatief, dat betekent ook een sociaal engagement en inzet voor onze samenleving. Als coöperant van CrelanCo kunt u een aanvraag tot financiële steun indienen voor een lokaal, groot of klein, goed doel.

Lees meer >

Voordelen

Voordelen

Als dank voor hun engagement en vertrouwen krijgen de coöperanten van CrelanCo verschillende voordelen, zowel op bancaire als niet-bancaire producten.

Lees meer >