Algemene vergaderingen

Bericht van bijeenroeping van een statutaire algemene vergadering

Siège - Zetel

De Algemene Vergadering van CrelanCo vindt dit jaar later plaats

Door de strikte maatregelen om de COVID-19-pandemie onder controle te houden, heeft de Raad van Bestuur van CrelanCo beslist om de Algemene Vergadering uit te stellen tot 25 juni 2020.

Dit betekent dat beslissingen over een dividend en de goedkeuring van aanvragen tot uittreding ook pas op dat moment kunnen voorgelegd en goedgekeurd worden.

Wij danken onze coöperatieve aandeelhouders voor het begrip en voor het vertrouwen dat ze in onze bank stellen.