Algemene vergaderingen CrelanCo

Bericht van bijeenroeping van een statutaire algemene vergadering

Siège - Zetel

De aandeelhouders worden verzocht deel te nemen aan de statutaire algemene vergadering die zal worden gehouden op donderdag 29 april 2021 om 11.00 uur, in de kantoren van de vennootschap, Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel.

In toepassing van artikel 6:75 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) heeft de raad van bestuur op 23 maart 2021 beslist om de aandeelhouders de mogelijkheid te bieden om deel te nemen aan de statutaire algemene vergadering vanop afstand via Microsoft Teams (voor meer details, zie bijlage Bijeenroeping Algemene Vergadering CrelanCo). Gelet op de huidige maatregelen in de strijd tegen de Covid-19 pandemie verzoekt de raad van bestuur de aandeelhouders met aandrang om uitsluitend vanop afstand deel te nemen.

  • Bijeenroeping algemene vergadering CrelanCo (Download pdf)
  • Jaarverslag 2020 CrelanCo (Download pdf)
  • Verslag van de commissaris aan de algemene vergardering van Crelanco cv over het boekjaar afgesloten op 31 december 2020 (Download pdf)
  • Jaarrekening 2020 CrelanCo (Download pdf)