Algemene vergaderingen CrelanCo

Bericht van bijeenroeping van een statutaire algemene vergadering

Siège - Zetel

De Raad van Bestuur nodigt de aandeelhouders van de vennootschap CV CrelanCo uit op de Statutaire Algemene Vergadering die bijeengeroepen wordt op donderdag 28 april 2022 om 11.00 uur, op de maatschappelijke zetel van de vennootschap te 1070 Brussel, Sylvain Dupuislaan 251.

Bijeenroeping algemene vergadering CrelanCo (Download het bestand )
Jaarrekening 2021 CrelanCo (Download het bestand )
Bestuursverslag 2021 CrelanCo (Download het bestand )