MiFID: transparant en goed geïnformeerd beleggen

In Europa zijn ter bescherming van de belegger de nodige maatregelen uitgewerkt via de MiFID II-richtlijn van 2018. Bij Crelan nemen we die ter harte en zorgen we ervoor dat de beleggingen die we voorstellen op maat zijn van onze klanten. Dat wil zeggen dat we o.a. rekening houden met:

 • uw kennis en ervaring omtrent beleggen: kent u de risico’s van de verschillende beleggingsproducten?
 • uw financiële situatie: hoeveel kunt u sparen en beleggen?
 • uw beleggingsdoelstellingen: wat is uw beleggingshorizon? Hoeveel risico bent u bereid te nemen?

Deze thema’s komen terug in de zogenaamde MiFID-vragenlijst. Die zorgt ervoor dat uw agent in staat is om een beleggingsstrategie op te stellen en om aan de hand daarvan enkel die producten te adviseren die voor u geschikt zijn.

In onze communicatie over uw beleggingen trachten we zo transparant mogelijk te zijn door u op de hoogte te houden over alle kosten die u heeft betaald bij Crelan voor beleggingsproducten en -diensten.

Transparant kostenoverzicht (juni 2019)

Beleggers bij Crelan ontvangen in juni 2019 voor het eerst ‘het jaarlijks kostenoverzicht van uw beleggingen bij Crelan’ van 2018. In dit overzicht lijsten we de belangrijkste vergoedingen op die u voor de aankoop en het beheer van uw beleggingen het afgelopen jaar (2018) effectief heeft betaald. Niet alle kosten die u heeft betaald in 2018 vindt u terug op uw uittreksels. Zo worden de beheers- en distributievergoedingen rechtstreeks verrekend in de netto-inventariswaarde van een fonds en dus niet gedebiteerd van een rekening. Kortom alle vergoedingen en taksen die staan opgelijst in dit document zijn reeds verrekend in 2018. U hoeft dus op basis van dit document niets te betalen.

Welke beleggingen?

Onder ‘beleggingen’ verstaan we beleggingsproducten zoals kasbons, obligaties, beleggingsfondsen, notes, pensioensparen en coöperatieve aandelen. Eenvoudige spaarproducten zoals een spaarrekening of termijnrekening vallen niet onder de MiFID-richtlijn. Uw spaarrekeningen worden niet mee opgenomen in het Kostenoverzicht.

Wie krijgt dit overzicht?

Dit document is dus louter informatief en zal voortaan jaarlijks aan beleggers bij Crelan worden toegestuurd. Ook wanneer u uw effectenrekening, pensioenspaarrekening of aandeelhoudersrekening in de loop van het jaar heeft afgesloten, ontvangt u dit overzicht voor de periode waarin u toch kosten heeft betaald.

Beleggers met een myCrelan-abonnement vinden het overzicht in Inbox > Uw elektronische documenten.

De verschillende kostenposten

Hieronder vindt u een verklaring voor de verschillende (genummerde) posten op het jaarlijks kostenoverzicht.

jaarlijks kostenoverzicht
 1. We maken het kostenoverzicht voor alle beleggingen die worden bewaard op een effectenrekening, pensioenspaarrekening of aandeelhoudersrekening. Voor elke rekening krijgt u een apart overzicht.
 2. Kosten en vergoedingen verbonden aan de beleggingsdienst: hiermee bedoelen we de kosten, vergoedingen en wettelijke taksen die verbonden zijn aan een beleggingsdienst van Crelan. Hiertoe behoren o.a.: kosten voor het transfereren van effecten, instap- en uitstapkosten, makelaarsloon, beurstaks, …
 3. Eénmalige kosten en taksen: deze kosten en wettelijke taksen worden éénmalig aangerekend tijdens de periode dat u het effect in bezit heeft (bv. Instapkosten)
 4. Lopende kosten en taksen: deze kosten dienen op regelmatige basis betaald te worden zolang u het effect in bezit heeft (bv. beheerskosten, bewaarloon,…)
 5. Distributievergoedingen: om u een zo breed mogelijk beleggingsaanbod aan te kunnen bieden, commercialiseert Crelan ook beleggingen van partners. Crelan investeert in de ondersteuning en marketing van deze producten, en wordt hiervoor vergoed door deze partners. Deze kosten zitten al verrekend in de waarde van het financieel product.
 6. Kosten en vergoedingen verbonden aan het financieel product: dit zijn kosten en wettelijke taksen die eigen zijn aan het specifieke beleggingsproduct. Hiertoe behoren o.a.: de beheerskosten van een fonds, roerende voorheffing op dividenden, meerwaardebelasting bij verkoop, … Ook hier wordt een onderscheid gemaakt tussen éénmalige én lopende kosten. Heel wat van deze lopende kosten zitten al verrekend in de waarde van het financieel product.

Effectentaks

De eventueel aangerekende effectentaks is niet opgenomen in dit overzicht. Meer info hierover, vindt u hier.

Meer informatie over MiFID en beleggingstarieven

Voor meer informatie over de tarieven van beleggingen bij Crelan verwijzen we naar:

 • onze tarieffolder 'Tarieven beleggingsverrichtingen', beschikbaar in elk Crelan-kantoor
 • onze webpagina.

Meer weten over de MiFID-richtlijn? Vraag uw agent naar de brochure Crelan-beleggingsadvies in het kader van de Europese MiFID-regels.

Samenvatting

Het jaarlijks kostenoverzicht is een louter informatief document. Het lijst alle kosten op die u in 2018 heeft betaald voor de aankoop en het beheer van uw beleggingsinstrumenten.

U hoeft op basis van dit document niets te betalen. Alle kosten die staan opgelijst, zijn reeds direct of indirect door u betaald.

U krijgt dit document standaard in myCrelan, de onlinebanking-toepassing van Crelan. Heeft u geen myCrelan-abonnement, dan krijgt u dit document toegestuurd per post.