Klachtenformulier

Naam

Adres

Contact

Client

Reeds klant bij Crelan?

Klacht

Crelan NV, met maatschappelijke zetel te Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel, is de verwerkingsverantwoordelijke.

Crelan NV heeft een wettelijke verplichting uw klacht te behandelen. Om hieraan te kunnen voldoen dienen de vereiste persoonsgegevens te worden verwerkt. Indien uw klacht het vereist om bijzondere categorieën van persoonsgegevens te verwerken, dan kan dit enkel op basis van uw expliciete toestemming. Uw gegevens worden verwerkt door klachtendienst en kunnen worden doorgegeven aan de personen en diensten op wie de klacht betrekking heeft. Deze gegevens zullen slechts worden gebruikt voor de behandeling van de klachten en de evaluatie van de werking van de bank.

Het dossier met alle briefwisseling, stukken en bewijselementen nodig voor het onderzoek van de klacht, wordt gearchiveerd en bewaard gedurende 10 jaar. De betrokken persoon beschikt over een recht tot toegang en over een recht tot rechtzetting van de eventueel onjuiste gegevens.

De betrokkene kan Crelan NV contacteren om kennis te krijgen van zijn gegevens en om zijn rechten uit te oefenen, door een gedateerde aanvraag samen met een kopie van zijn identiteitskaart te sturen naar [email protected]. U kan uw vraag tot uitoefening van uw rechten ook per post richten aan Crelan, Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel, ter attentie van ‘Data Protection and Privacy Office’.

Voor verdere toelichting omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens verwijzen we naar de uitgebreide Crelan Privacy Verklaring, beschikbaar in onze kantoren en op de website van de bank: https://www.crelan.be/nl/privacy.