Animatie en ontspanning voor zorgbehoevenden zonder kansen

détente

Vzw Opstap krijgt een gift van Crelan Foundation voor de animatie en ontspanning voor zorgbehoevenden.

Vzw Opstap werkt met vrijwilligers maar leeft van sponsoring voor de gemaakte kosten op familievakanties. Daarom schiet Crelan Foundation graag te hulp zodat mindervalide kinderen en hun familie ook van vakantie kunnen genieten.

VZW Opstap gaat in juli naar enkele rolstoel-toegankelijke huurwoningen in de Broedershoek te Koudekerke (Nederland). Opzet is families met een zwaar meervoudig gehandicapt kind een zorgeloos verlof te bezorgen. Doordat vrijwilligers af en toe de ouderlast over alle kinderen overnemen kan het hele gezin zich ontspannen. Een initiatief dat op de steun van de Crelan Foundation kan rekenen.