myCrelan Pro

Gratis online bankieren voor professionelen

Wat kunt u met myCrelan Pro doen?

MyCrelan Pro biedt u extra business mogelijkheden, bovenop alle functies van myCrelan:

SEPA-betalingen en –domiciliëringen in batch verwerken

  • Inlezen van een lijst met SEPA-betalingen in EUR die u zelf hebt aangemaakt, of die u hebt aangemaakt vanuit uw boekhoudprogramma
  • Inlezen van een lijst met SEPA-domiciliëringen vanuit uw boekhoudprogramma

CODA-files opladen naar uw boekhoudprogramma

  • Inlezen van elektronische rekeninguittreksels in uw boekhoudpakket

Medewerkers van uw bedrijf of uw externe boekhouder toegang geven.

  • Derden toegang geven tot my Crelan Pro, zonder dat ze verrichtingen kunnen ondertekenen

Hoe abonneren?

Ga langs in uw Crelan-kantoor. U krijgt er meteen uw digipass. Enkele dagen later krijgt u met de post uw toegangscode en alle praktische informatie om u aan te melden.

Brochure myCrelan Pro (Download het bestand )
Aanmelden in myCrelan Pro (Download het bestand )
Betalingsbestanden vanuit uw boekhoudprogramma in een handomdraai inlezen in myCrelan Pro (Download het bestand )
Betalingsbestanden, zelf gemaakt in CVS vanuit excel, inlezen in myCrelan Pro (Download het bestand )
CODA-files (gecodeerde rekeningafschriften) snel en gemakkelijk opladen in uw boekhouding (Download het bestand )
Toegang geven aan medewerkers van uw bedrijf of uw externe boekhouder in myCrelan Pro (Download het bestand )
Overzichtelijk werken met rekeningen van u privé, van de zaak of van verenigingen waarvan u deel uitmaakt (Download het bestand )
Uw gegevens up to date houden (Download het bestand )
Een eerstelijnshulp bij vragen over de verwerking van bestanden (Download het bestand )
Verklarende woordenlijst (Download het bestand )
Template betalingsbestand (Download het bestand )

Hoe aanmelden in myCrelan Pro?

  • surf naar www.crelan.be en klik bovenaan rechts op de gele knop "myCrelan"
  • of ga meteen naar www.mycrelan.be

Hoe werkt de myCrelan Pro-digipass?

De digipass is een toestelletje dat paswoorden maakt voor het aanmelden en om transacties te bevestigen. Bij de start van uw abonnement op myCrelan Pro ontvangt u een gratis digipass (één per titularis). Op de achterkant staat het logo van myCrelan Pro. Opgelet: u kunt dezelfde digipass NIET gebruiken voor myCrelan en myCrelan Pro.

Een defecte digipass wordt gratis vervangen. Bij verlies of beschadiging van uw digipass gebeurt de vervanging tegen een vergoeding (zie tarieflijst).