myCrelan Pro

Gratis online bankieren voor professionelen

Voor wie is myCrelan Pro bestemd?

MyCrelan Pro is de gratis online banking toepassing voor professionele Crelan-klanten. MyCrelan Pro biedt alle functies van myCrelan, met daarbovenop de mogelijkheid om bestanden uit te wisselen met uw boekhoudprogramma.

MyCrelan Pro is speciaal bedoeld voor zelfstandigen, vrije beroepen en vennoten met volledige volmacht op de zichtrekening van de vennootschap.

Wat kunt u met myCrelan Pro doen?

Met myCrelan Pro kunt u uw bankzaken beheren via het internet en bestanden uitwisselen met uw boekhoudprogramma. Als u dat wenst, kunt u via myCrelan Pro ook met uw particuliere rekeningen werken.

Betalingen en domiciliëringen in batch verwerken

 • Inlezen van een lijst met SEPA-betalingen die u zelf hebt aangemaakt, of die u hebt aangemaakt vanuit uw boekhoudprogramma
 • Inlezen van een lijst met SEPA-domiciliëringen vanuit uw boekhoudprogramma

MyCrelan Pro maakt ook dagelijks coda-lijsten aan (gecodeerde rekeningafschriften) die u makkelijk kunt opladen naar uw boekhoudprogramma.

Raadpleeg de gebruikershandleiding voor alle praktische informatie.

Courante betaalfuncties

 • Rekeningen raadplegen: saldo, verrichtingen
 • Overschrijvingen (SEPA en niet-SEPA) met een daglimiet van 5.001 euro (aanpasbaar)
 • Visa Business-kaart: raadplegen van uw betalingen en van de maandelijkse uitgavenstaten
 • Domiciliëringen raadplegen
 • Automatische betaalopdrachten: invoeren, raadplegen, wijzigen
 • Facturen betalen via Zoomit

Functies voor beheer en communicatie

 • Veilig berichtenverkeer met Crelan
 • Beheer van uw contactgegevens
 • Limieten beheren
 • De verzendwijze van rekeningafschriften wijzigen

Hoe abonneren?

Ga langs in uw Crelan-kantoor. U krijgt er meteen uw digipass. Enkele dagen later krijgt u met de post uw toegangscode en alle praktische informatie om u aan te melden.

Om een abonnement op myCrelan Pro aan te vragen, moet u:

 • Titularis of gevolmachtigde zijn van een Crelan-Zichtrekening.
 • Natuurlijk persoon zijn met volle handtekeningsbevoegdheid over de zichtrekening. U kunt myCrelan Pro niet gebruiken als de statuten van uw vennootschap voorschrijven dat transacties door meerdere personen moeten ondertekend worden.

Aanmelden in myCrelan Pro

 • surf naar www.crelan.be en klik bovenaan rechts op de gele knop "myCrelan"
 • of ga meteen naar www.mycrelan.be