Spaarrekeningen

Kenmerken

 • Onmiddellijk beschikbaar: het geld op uw spaarrekening kunt u steeds zonder kosten opvragen of overschrijven naar uw zichtrekening.
 • Onbepaalde duur
 • Verhandeld door CrelanCo CVBA, lid van de Federatie van kredietinstellingen ‘Crelan’, onderdeel van de groep Crelan. Het Belgisch Recht is van toepassing.

Aanbod

Spaarrekening voor rechtspersonen

 • Crelan Business Spaarrekening
  De Crelan Business Spaarrekening is een niet-gereglementeerde spaarrekening voor rechtspersonen.

Spaarrekeningen voor zelfstandigen en zelfstandigen in bijberoep

Zelfstandigen kunnen kiezen uit het aanbod van gereglementeerde spaarrekeningen voor particulieren.

 • Crelan Spaarboekje
 • Crelan Direct boekje
 • Crelan Horizon boekje
 • Crelan iHorizon boekje (deze spaarrekening kan enkel online beheerd worden)

Productinformatie

Hierna vindt u de productinformatie van elke rekening. Lees dit document alvorens een spaarrekening te openen. Dit document is ook gratis verkrijgbaar in elk Crelan-kantoor.

 • Productfiche Crelan Business spaarrekening (Download pdf)
 • Productfiche Crelan Business spaarrekening (DE) (Download pdf)
 • Reglement Crelan Business spaarrekening (Download pdf)
 • Reglement Crelan Business spaarrekening (DE) (Download pdf)
 • Crelan Spaarboekje (Download pdf)
 • Crelan Direct boekje (Download pdf)
 • Crelan Horizon boekje (Download pdf)
 • Crelan iHorizon boekje (Download pdf)
 • Reglement gereglementeerde boekjes (Download pdf)
 • Rendement

  Rentevergoeding

  De rentevergoeding bestaat uit een basisrente en een getrouwheidspremie.

  • Basisrente: De basisrente wordt dagelijks berekend. Zij kan op elk moment wijzigen, afhankelijk van de evolutie van de markt. De basisrente wordt jaarlijks uitbetaald op 1 januari, of wanneer u uw rekening afsluit.
  • Getrouwheidspremie: Per periode van 12 maanden dat een bedrag onafgebroken op het spaarboekje staat, ontvangt u een getrouwheidspremie. Deze premie is gegarandeerd gedurende de volledige getrouwheidsperiode. De al verworven getrouwheidspremie wordt op uw rekening gestort op de eerste dag na het kwartaal waarin de premie verworven is, dit is op 1 januari, op 1 april, op 1 juli en op 1 oktober, of bij de afsluiting van de rekening.
  • Bij iedere wijziging van de basisrente of getrouwheidspremie wordt u op de hoogte gehouden via de rekeningafschriften.

  Voor de actuele rentevoeten, raadpleeg de tarieflijst voor professionelen.

  Fiscaliteit

  • Crelan Business spaarrekening: de rentevergoeding is onderworpen aan de Belgische roerende voorheffing die momenteel 30% bedraagt (inkomstenjaar 2018). De roerende voorheffing is van toepassing op de totaliteit van de interesten.
  • Gereglementeerde spaarrekeningen voor zelfstandigen: de interesten van al uw gereglementeerde spaarrekeningen samen zijn tot een maximum van 980 euro per belastingplichtige vrijgesteld van roerende voorheffing (inkomsten 2019, aanslagjaar 2020). Boven dat bedrag betaalt u 15% roerende voorheffing.

  Automatisch sparen

  Door automatisch te sparen, zet u op vaste datums een bedrag opzij. Zo bouwt u op termijn een mooi kapitaal op, zonder dat u er aan moet denken. Een automatische spaaropdracht kunt u zelf ingeven via myCrelan Pro of in het kantoor. U kunt die opdracht op elk moment stoppen.

  Risico's

  Spaardeposito’s tot 100.000 euro genieten onder bepaalde voorwaarden de bescherming van het Garantiefonds voor financiële diensten. In geval van faillissement of risico van faillissement van Crelan loopt de spaarder het risico zijn spaargeld te verliezen of kan hij worden onderworpen aan een vermindering / omzetting in aandelen (Bail-in) van het bedrag van de vordering die hij heeft op Crelan boven het bedrag van  100.000 euro dat valt onder de depositogarantie.

  Meer informatie vindt u op de website van het Garantiefonds.

 • Informatiefiche depositobescherming (Download pdf)
 • Klachtendienst

  Als u een klacht wil indienen kunt u zich wenden tot de Crelan klachtendienst, ANT10103, Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel of gebruik maken van het daarvoor bestemde formulier. Indien u geen genoegdoening krijgt, kunt u contact opnemen met de Ombudsman in financiële geschillen, Ombudsfin vzw – North Gate II – Koning Albert II-laan 8 bus 2 – 1000 Brussel.