Pro-Line

Pro-Line

Lenen om uw behoefte aan liquiditeiten op te vangen

 • Beschikbaarheid van het krediet: onbepaalde duur
 • Flexibele opname van voorschotten vanaf 5.000 EUR
 • Minimumbedrag van Pro-Line: 12.500 EUR
 • Terugbetalingstermijn voorschotten: min 3 tot max 12 maanden

Wat is Pro-Line?

Het zal u overkomen of u hebt het al eens meegemaakt. U moet dringend uw leveranciers betalen en u wacht zelf op grote betalingen.

Wat nu? Pro-Line is een kredietlijn van onbepaalde duur voor uw financieringsbehoeften op korte termijn.

Met Pro-Line kunt u voorschotten opnemen met een looptijd van 3 tot 12 maanden. Het kapitaal moet op de eindvervaldag worden terugbetaald. Het minimumbedrag van een voorschot bedraagt 5.000 euro. Op de vervaldag van het voorschot kunt u, indien gewenst, het lopende voorschot terugbetalen door een nieuw voorschot op te nemen voor een nieuwe looptijd. Het opgenomen voorschot wordt op uw professionele rekening gecrediteerd. Zo kunt u op een flexibele manier uw behoeften aan liquide middelen financieren!

Waarvoor kan ik een Pro-Line gebruiken?

 • om lonen te betalen;
 • om uw leveranciers te betalen;
 • om dringende betalingen te doen, in afwachting van ontvangst van de betalingen van uw klanten.

Wat zijn de voordelen van Pro-line?

Onbepaalde duur

Tenzij u of Crelan anders beslissen.

Flexibel

Uw Pro-Line-krediet is altijd beschikbaar.

Slechts 1 contract nodig

In combinatie met andere kredieten

Pro-Line wordt altijd toegekend in combinatie met een (bestaand of nieuw) langetermijnkrediet bij Crelan.

Nog vragen?

Wat is de looptijd van het Pro-Line-krediet?

Onbeperkt.

Tenminste tot nader order. Dit betekent dat er geen vervaldatum voorzien is. U kunt er dus permanent over beschikken, tot u (of Crelan) het krediet beëindigt.

Hoe vraag ik een voorschot aan voor mijn onderneming?

Afhankelijk van uw financieringsbehoeften kunt u Pro-Line gebruiken door een voorschot aan te vragen voor een bedrag van:

 • minimum 5.000 euro;
 • met een looptijd van minimum 3 tot maximum 12 maanden.

De rentevoet wordt bepaald bij de aanvraag van het voorschot.
Rente en kapitaal zijn betaalbaar op de vervaldag van het voorschot.

Wat kost een Pro-Line?

 • Dossierkosten: 0,15 % 0,15 % van het kredietbedrag met een minimum van 250 EUR.
 • Beheerskosten: 25 EUR per jaar.
 • Reserveringscommissie: 0,0338 %/maand op het niet-opgenomen bedrag.

Kan ik een Pro-Line vervroegd terugbetalen?

De vervroegde terugbetaling van een voorschot is niet toegestaan.
Het afsluiten van een niet-gebruikte lijn is gratis.

Welke documenten moet ik meesturen met mijn Pro-Line-kredietaanvraag?

Alle aanvragen voor een Pro-Line-krediet moeten ondersteund worden door bewijsstukken. Op die manier kan uw bank uw aanvraag correct beoordelen. Enkele voorbeelden:

 • gedetailleerde verlies- en winstrekening van de laatste twee boekjaren (voor een zelfstandige) of gedetailleerde jaarrekeningen van de laatste twee boekjaren (voor een onderneming);
 • voorlopige cijfers voor het lopende boekjaar;
 • laatste aanslagbiljet van de aanvrager (voor zelfstandigen).

Zijn er alternatieven voor Pro-Line?

De behoefte aan bedrijfskapitaal kan ook gefinancierd worden via een kaskrediet of een klassiek kortetermijnkrediet voor professionelen.

Goed om weten

De productfiche bevat alle details. Lees ze aandachtig voordat u uw Pro-Line aanvraagt.

Pruductfiche Pro-Line (Download het bestand )

De informatie op deze website vormt geen kredietaanbod dat de NV CRELAN en de CV CRELANCO bindt en verplicht de NV CRELAN en de CV CRELANCO niet om klanten een kredietaanbod te verstrekken.

Product ontwikkeld door Crelan, een Belgische bank. Op dit product is het Belgisch recht van toepassing.