Wat is een note?

Een note is een schuldinstrument met een gelaagde structuur dat als één beleggingsproduct verkocht wordt. Typisch zorgt een laag ervoor dat de belegger op de eindvervaldag zijn inleg grotendeels of integraal terugkrijgt (voor kosten), terwijl een andere laag zorgt voor een eventuele meerwaarde in functie van de evolutie van de onderliggende waarde.

Looptijd

Een note heeft een vaste looptijd.

  • In het geval van een "callable note" kan de emittent de note vervroegd terugbetalen als de in het prospectus vermelde voorwaarden voldaan zijn.
  • De belegger van zijn kant kan de note voor de eindvervaldag verkopen. Let wel: het mechanisme van de kapitaalbeveiliging treedt enkel in werking op de eindvervaldag.

Rendement

Het rendement van een note is afhankelijk van de evolutie van de onderliggende waarden of indices. Bij notes met mogelijkheid tot vervroegde terugbetaling wordt het rendement dat de belegger krijgt bij een vervroegde terugbetaling vooraf gespecificeerd.

Ruime keuze

Crelan promoot geregeld nieuwe notes van bekende emittenten:

 

Praktisch

Investeren in een note kan in een Crelan-agentschap tijdens de uitgifteperiode. Lees het prospectus en het document met de Essentiële Beleggersinformatie met bijzondere aandacht voor de risico’s alvorens te beslissen in een note te beleggen.

Alle deelbewijzen van een note worden op een effectenrekening geplaatst. Crelan zorgt voor de administratieve opvolging van de effectenrekening.