Bedrijfspatrimonium

Brand, natuurrampen, of kwaadwillige beschadiging door inbraak of vandalisme kunnen de goede werking van uw bedrijf ernstig in gevaar brengen. De patrimoniumpolis dekt de meest voorkomende gevaren die uw bedrijfspatrimonium kunnen beschadigen, met inbegrip van uw aansprakelijkheid tegenover derden. U kunt trouwens ook het aanwezige bedrijfsmateriaal, de koopwaar, en uw privéwoning in de dekking opnemen.

Crelan biedt bedrijfsverzekeringen aan van Fidea1. De verzekeringsspecialist in uw Crelan-kantoor helpt u graag om voor uw bedrijf een polis op maat uit te werken.

Meer info

  1. Verzekeringsmaatschappij: Fidea Verzekeringen, Van Eycklei 14 in 2018 Antwerpen - BTW BE 0406.006.069 - RPR Antwerpen, Afdeling Antwerpen - NBB 0033 - IBAN: BE15 7332 4832 0030 - BIC: KREDBEBB. Met klachten kunt u terecht bij de Fidea Klachtendienst via 03 203 85 85 of klachten@fidea.be of bij de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35 in 1000 Brussel, tel. 02 547 58 of via http://www.ombudsman.as/