Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid is voor bedrijven een groot risico

Afhankelijk van de sector waarin uw bedrijf actief is, manifesteert het aansprakelijkheidsrisico zich op verschillende niveaus. Enkele voorbeelden:

  • Aansprakelijkheid voor schade die u of uw medewerkers tijdens het werk veroorzaken
  • Schade aan goederen van derden die zich in uw bedrijf bevinden
  • Aansprakelijkheid tegenover bezoekers, vrijwilligers enz.
  • Aansprakelijkheid voor een foutieve installatie of aansluiting van materialen

Wanneer u niet of onvoldoende verzekerd bent voor dergelijke gebeurtenissen, kan dat een financiële catastrofe voor uw bedrijf betekenen.

Vraag advies

Het aansprakelijkheidsrisico verschilt van bedrijf tot bedrijf en sommige sectoren zoals de bouw of de socioculturele sector hebben nood aan een gespecialiseerde polis.  Vraag daarom eerst raad aan uw verzekeringsbemiddelaar. Crelan werkt voor verzekeringen samen met Fidea1.

Meer info

  1. Verzekeringsmaatschappij: Fidea Verzekeringen, Van Eycklei 14 in 2018 Antwerpen - BTW BE 0406.006.069 - RPR Antwerpen, Afdeling Antwerpen - NBB 0033 - IBAN: BE15 7332 4832 0030 - BIC: KREDBEBB. Met klachten kunt u terecht bij de Fidea Klachtendienst via 03 203 85 85 of klachten@fidea.be of bij de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35 in 1000 Brussel, tel. 02 547 58 of via http://www.ombudsman.as/