Pensioensparen: kiest u voor 1.020 of 1.310 euro per jaar?

Pensioensparen: kiest u voor 980 of 1.260 euro per jaar?

U kunt u kiezen om jaarlijks maximaal ofwel 1.020 ofwel 1.310 euro apart te zetten via het fiscaal voordelige pensioensparen. Het exacte fiscale voordeel hangt af van het bedrag dat u stort. Wat houdt het verschil juist in? Welk maximumbedrag kiest u het best en levert u het meeste voordeel op? Wat moet u doen om het te regelen en waar moet u zeker op letten?

Twee opties

Om pensioensparen aan te moedigen, betaalt de fiscus ieder jaar een deel van uw storting terug via een belastingvermindering. U kunt u kiezen uit twee fiscale formules:

 • Standaard pensioensparen: u stort max. 1.020 euro met een belastingvermindering van 30%.
 • Verhoogd pensioensparen: u stort meer dan 1.020 euro en max. 1.310 euro met een belastingvermindering van 25%.

Bedragen geldig in 2024.

Optie 1. Pensioensparen via het standaard grensbedrag - max. 1.020 euro

U kiest vrij welk bedrag u stort, met een maximum van 1.020 euro per jaar. Op het gestorte bedrag ontvangt u een belastingvermindering van 30 %. Spaart u het maximumbedrag van 1.020 euro, dan komt dat overeen met een teruggave van 306 euro.

 • Spreidt u de jaarlijkse storting van 1.020 euro over 12 maanden, dan komt dat overeen met een storting van 85 euro per maand. Ook minder storten is mogelijk tegen een belastingvermindering van 30 %.
 • U ontvangt nagenoeg hetzelfde belastingvoordeel als wanneer u zou kiezen voor een storting van 1.310 euro bij het ‘verhoogd pensioensparen’ (306 euro i.p.v. 327,50 euro). Maar omdat u een kleiner eindkapitaal opbouwt, bent u aan het einde van de rit minder eindbelasting verschuldigd.

Optie 2. ‘Verhoogd’ pensioensparen – meer dan 1.020 euro en max. 1.310 euro

U stort maximaal 1.310 euro per jaar met een fiscaal voordeel van 25 % op het gehele bedrag. Op de maximumstorting van 1.310 euro ontvangt u een belastingvoordeel van 327,50 euro.

 • U bouwt het maximale eindkapitaal op en hebt aan het einde van de rit bijgevolg ook een groter potje opzij staan.
 • U betaalt bijgevolg wel een hogere eindbelasting. Die wordt immers geheven op de totale belegging.
 • Kiest u voor deze optie, spaar dan minstens 1.224 euro. Anders komt uw uiteindelijke belastingvoordeel lager uit dan wanneer u 1.020 euro spaart.
 • U moet jaarlijks expliciet uw keuze voor deze optie bevestigen. Zo niet wordt het gedeelte boven 1.020 euro automatisch teruggestort.

Voorbeeld

Jan kiest voor het ‘verhoogd pensioensparen’ en stort maandelijks 109,17 euro, of 1.310 euro op jaarbasis. Na 25 jaar sparen en bij een gemiddeld rendement van 6% per jaar, bouwt Jan zo een netto eindkapitaal* op van 72.196 euro.

Els kiest voor het ‘standaard pensioensparen’ en stort maandelijks 85 euro, of 1.020 euro op jaarbasis. Na 25 jaar sparen en bij een gemiddeld rendement van 6 % per jaar bouwt Els zo een netto eindkapitaal op van 56.279 euro.

Jan heeft op het einde van de rit 15.917 euro meer dan Els. Maar omdat Jan meer spaart, en dus een hoger eindkapitaal opbouwt, betaalt hij ook een hogere eindbelasting dan Els. De eindbelasting bedraagt voor beiden immers 8% op het totale bedrag.

Goed om te weten

 • Omwille van het relatief lagere belastingvoordeel bij ‘verhoogd’ pensioensparen, moet u jaarlijks expliciet uw keuze voor dit verhoogd fiscaal bedrag bevestigen aan uw agent. Zo niet zal het gedeelte boven1.020 euro automatisch worden teruggestort.
 • Kiest u voor het ‘verhoogd’ pensioensparen, spaar dan minstens 1.224 euro, anders komt uw uiteindelijke belastingvoordeel lager uit dan wanneer u 1.020 euro spaart (fiscaal voordeel van 30%). Spaart u bijvoorbeeld maar 1.200 euro, dan krijgt u 300 euro belastingvoordeel (25% op het gehele bedrag), terwijl u bij het lagere maximumbedrag van 1.020 euro al 306 euro terugverdient (30% op het gehele bedrag).
 • Hebt u de budgettaire ruimte om meer te sparen dan kunt u vrij dat investeren in een niet-fiscaal beleggingsplan. Vraag hierover advies aan uw agent.

Wat is nu de beste optie voor u?

Als u graag advies en ondersteuning krijgt bij uw keuze, staat er steeds een Crelan-agent voor u klaar. Maak snel een afspraak en ga langs bij uw kantoor.

Overzicht

U spaart tot max. 1.020 euro (standaard) U wilt tussen 1.020 en 1.310 euro sparen (verhoogd) Verschil (verhoogd t.o.v. standaard)
Fiscaal maximum per jaar 1.020 euro 1.310 euro 290 euro
Tarief fiscaal voordeel 30% op het gehele bedrag 25% op het gehele bedrag
Maximum fiscaal voordeel (dit is het bedrag dat in uw personenbelasting wordt verrekend) 306 euro 327,50 euro 21,50 euro
Minimum te sparen per jaar om hetzelfde fiscaal voordeel te behalen dan bij de standaardregeling 1.224 euro
Eindbelasting Op het gehele gespaarde bedrag Op het gehele gespaarde bedrag Wanneer u opteert voor het verhoogd pensioensparen, bouwt u een groter eindkapitaal op. Het is op dit hoger eindkapitaal dat de verplichte eindbelasting wordt afgehouden.

*Na afhouding van de instapkosten en inclusief eindbelasting.