Betaalpauze

Hebt u een Woningkrediet en krijgt u te maken met een financiële tegenslag? Dan kunt u vragen om de aflossingen van uw woningkrediet tijdelijk op te schorten. De looptijd van uw lening wordt verlengd met de duur van de betaalpauze.

Situaties waarin een betaalpauze nuttig kan zijn

Een hypotheeklening is een verbintenis op lange termijn. Tijdens de looptijd kan er van alles gebeuren. Zo kunt u te maken krijgen met een tegenslag waardoor het een tijdje lastig is om de volledige leenlasten ter dragen:

 • Een ernstige brand of overstroming
 • Tijdelijke werkonbekwaamheid
 • Ernstige ziekte of hospitalisatie
 • Echtscheiding
 • Overlijden van een medekredietnemer

Tijdelijke opschorting van de aflossingen

Door een betaalpauze in te lassen, schort Crelan de terugbetaling van uw woningkrediet tijdelijk op. Dit kan tot maximaal 12 maanden. Tijdens deze periode betaalt u enkel de interesten op het nog verschuldigde saldo, maar doet u geen aflossingen.

De looptijd van de lening wordt verlengd met de duur van de betaalpauze.

Voorwaarden

 • De inkomsten van de kredietnemers worden op een rekening bij Crelan gestort
 • De lening wordt al tenminste 12 maanden terugbetaald
 • De lening is aangegaan voor een periode korter dan 29 jaar
 • Er zijn nog geen betalingsachterstanden geregistreerd
 • Het kredietbedrag ligt niet hoger dan de waarde van de woning
 • Er is een hypothecaire waarborg ten belopen van 100%
 • Er is een woningverzekering met afstand ten voordele van Crelan.