Huwelijks- of samenlevingscontract

Trouwen of wettelijk samenwonen bepaalt in belangrijke mate wat er later bij uw overlijden met uw nalatenschap gebeurt.

Trouwen en huwelijkscontract

Bij een huwelijk leggen de gehuwden vast hoe ze hun bezittingen onderling verdelen. Deze regeling noemt men het huwelijksvermogensstelsel. Er zijn drie mogelijkheden:
  1. Alle bezittingen zijn gemeenschappelijk, ook deze van vóór het huwelijk. Dit heet Algehele gemeenschap van goederen.
  2. Bezittingen van vóór het huwelijk zijn eigen vermogen van de gehuwden, maar alles wat er nadien bijkomt is gemeenschappelijk, met uitzondering van een erfenis of een schenking tijdens het huwelijk. Dit is het wettelijk stelsel of het stelsel van scheiding van goederen met gemeenschap van aanwinsten.
  3. Alle bezittingen behoren tot het eigen vermogen van de gehuwden. Dit is het stelsel van scheiding van goederen. Binnen dit stelsel is het mogelijk dat echtgenoten bepaalde zaken in onverdeeldheid bezitten, bijvoorbeeld een gezamenlijk aangekochte woning
In het huwelijkscontract kunnen de gehuwden specifieke bepalingen opnemen. Gehuwden zijn niet verplicht om een huwelijkscontract af te sluiten. Zonder huwelijkscontract is het wettelijk stelsel van toepassing. Dat voorziet in een vrij goede bescherming van de langstlevende echtgenoot. De langstlevende echtgenoot krijgt het vruchtgebruik over de volledige nalatenschap (gezinswoning + inboedel, de helft van het gemeenschappelijk vermogen en het eigen vermogen van de erflater). De kinderen krijgen de blote eigendom.

Wettelijk samenwonen met samenlevingscontract

Woont u ongehuwd samen, dan kunt u een verklaring van wettelijke samenwoning afleggen bij de burgerlijke stand van uw gemeente of een samenlevingscontract aangaan. Dat zorgt ervoor dat uw partner bij uw overlijden het vruchtgebruik (beheer en genot) krijgt van de gezinswoning (de blote eigendom gaat naar de kinderen/erfgenamen) en van de inboedel. Let op: het vruchtgebruik voor de langstlevende wettelijk samenwonende partner is niet reservatair en kan dus bij testament worden afgenomen.

Zowel voor het opmaken van een samenlevingscontract als een testament kunt u terecht bij uw notaris.

Feitelijk samenwonen

Feitelijk samenwonenden kunnen niet automatisch van elkaar erven en zij zullen een testament moeten opmaken indien zij elkaar willen begunstigen. Ook een levensverzekering kan een oplossing bieden.

Hoe kan Crelan u helpen?

Uw Crelan-agent zorgt ervoor dat uw dagelijkse bankzaken zo geregeld zijn dat ze perfect passen bij uw samenlevingsvorm en vermogensverdeling. Zo kunt u bijvoorbeeld voor uw zichtrekening kiezen uit verschillende all-in betaalpacks op persoonlijke naam of samen met uw partner.