Testament

Voordelen

Door een testament te maken, vermijdt u dat uw erfenis louter op basis van de wettelijke erfopvolging wordt verdeeld. Met een testament kunt u:

  • Een wettelijke erfgenaam binnen de toegelaten grenzen extra bevoordeligen.
  • Een deel van uw bezittingen aan iemand nalaten die geen wettelijke erfgenaam is, zoals een feitelijk samenwonende partner, een stiefkind of een organisatie voor het goede doel. Eventueel kunt u hiervoor gebruik maken van de fiscaal voordelige formule van het duo-legaat.
  • Voorwaarden opleggen, bijvoorbeeld een tijdelijke bewindvoerder aanstellen om de goederen van een minderjarige tot een bepaalde leeftijd zorgvuldig te beheren.

Grenzen

Er zijn grenzen aan wat u per testament kunt regelen. U kunt de reservataire erfgenamen niet onterven. Dit zijn de wettelijk beschermde erfgenamen die altijd een vastgesteld deel krijgen van de nalatenschap. Uw kinderen en echtgenote of wettelijk samenwonende partner hebben recht op het deel dat hen wettelijk toekomt.

Het testament dat u opmaakt kan enkel betrekking hebben op het beschikbaar erfdeel, dit is wat overblijft na aftrek van het reservatair erfdeel, de reserve genaamd.

Vanaf 01/09/2018 wijzigt het erfrecht wat betreft de wettelijke reserve.

De nieuwe erfwet schaft de reserve voor de ouders af en de reserve voor de kinderen, ongeacht het aantal, wordt herleid tot de helft van de nalatenschap.

In ruil voor de afschaffing van de reserve voor de ouders, is er de mogelijkheid tot het vragen van onderhoudsgeld door een behoeftige ouder, beperkt tot 1/4e van de nalatenschap als nog één ouder leeft, tot de helft als beide ouders nog in leven zijn.

Werkwijze

Een testament kunt u zelf opmaken, op voorwaarde dat u het eigenhandig schrijft, dateert en ondertekent. Geef het handgeschreven testament in bewaring bij uw notaris, dan laat die het registreren. Dat is niet duur, voorkomt dat het document verloren gaat en zorgt ervoor dat het een vaste datum krijgt.

Als uw testament echter een belangrijke wijziging inhoudt van wat volgens de wettelijke regeling zou toekomen aan de erfgenamen, dan kiest u beter voor een notarieel testament, dit wil zeggen bij notariële akte. U bent dan zeker dat de inhoud juridisch juist is en dat het testament correct zal worden uitgevoerd.

Een testament komt vaak te laat

Met een testament regelt u enkel de verdeling van uw bezittingen na uw overlijden. Wilt u uw kinderen of kleinkinderen steunen wanneer ze die steun het hardst nodig hebben, overweeg dan een schenking. Door reeds bij leven een deel te schenken aan uw dierbaren, zorgt u ervoor dat uw steun op het juiste moment komt.

Globale Erfovereenkomst (1/9/2018)

Ingevolge de nieuwe erfrechtwet is het vanaf 01/09/2018 ook mogelijk om een Globale Erfovereenkomst op te maken via de notaris.

Dit is een overeenkomst tussen ouder(s) en kinderen met betrekking tot bepaalde goederen met het doel sluitende afspraken te maken omtrent de verdeling van de nalatenschap, om zoveel mogelijk betwistingen te vermijden. 

Raadpleeg uw notaris voor meer informatie.

Hoe kan Crelan u helpen?

Crelan kan u niet helpen bij de opmaak van uw testament. U kunt bij uw Crelan-agent wél terecht voor het correct uitvoeren van een bankgift of het installeren van een relatie blote eigendom-vruchtgebruik op rekeningen naar aanleiding een notariële schenkingsakte of een nalatenschap.