Euro-obligaties

Euro-obligaties zijn obligaties die in verschillende landen tegelijk worden uitgegeven door grote ondernemingen, overheidsinstellingen en overheden. De belegger leent geld aan de emittent en ontvangt periodiek interesten. Op de eindvervaldag wordt het kapitaal terugbetaald.

Waarom beleggen in euro-obligaties?

Euro-obligaties zijn een goede oplossing wanneer u uw geld wilt beleggen met een vast rendement, en toch de optie wilt openhouden om de effecten eventueel voortijdig te verkopen.

Het rendement is meestal vooraf gekend
Op de eindvervaldag wordt het belegde kapitaal terugbetaald, behoudens (risico op) faillissement van de emittent
De looptijd kiest u in functie van de periode dat u uw geld kunt missen
En verder ook nog:
  • Op de secundaire markt kunt u de effecten eventueel voor de vervaldag verkopen
  • Het risico wordt vooral bepaald door de kredietwaardigheid van de emittent

Rendement

Het rendement van een euro-obligatie die u tot de eindvervaldag bijhoudt wordt bepaald door enerzijds de uitgifteprijs en anderzijds de jaarlijkse rentecoupon.

Uitgifteprijs

De uitgifteprijs is de prijs die u moet betalen tijdens de lanceringsperiode. Deze prijs kan hoger (boven pari) of lager zijn (onder pari) dan de nominale waarde.

Jaarlijkse coupon

De jaarlijkse rente is in de meeste gevallen vast, maar er bestaan ook obligatie met een variabele rente. Daarnaast zijn er ook nog obligaties met nul-coupon, waarbij de rente jaarlijks wordt gekapitaliseerd en samen met het kapitaal op de eindvervaldag uitbetaald.

Actuariële rente

De uitgever (emittent) is verplicht om bij de uitgifte de actuariële rente te vermelden, dit is het werkelijke jaarlijkse rendement rekening houdend met de uitgifteprijs en de jaarlijkse coupon. De actuariële rentevoet stelt u in staat om het rendement van euro-obligaties met elkaar te vergelijken.

Roerende voorheffing

Op de intresten van uw euro-obligatie betaalt u roerende voorheffing. Als u een particulier bent, is deze voorheffing bevrijdend, d.w.z. dat u de interesten niet meer moet opnemen in de aangifte van de personenbelasting.

Primaire en secundaire markt

Tijdens een korte periode na de uitgifte kunt u een euro-obligatie via Crelan aankopen op de primaire markt, dit is de uitgiftemarkt voor nieuwe effecten. Na deze periode kunt u de obligatie in principe op elk ogenblik verkopen op de secundaire markt, waar de prijzen dagelijks variëren volgens vraag en aanbod. Als de marktrente lager is dan het tarief van de obligatie kunt u eventueel een meerwaarde realiseren.

Risicobeoordeling

De meeste uitgiftes van euro-obligaties worden beoordeeld door gespecialiseerde kredietbeoordelaars, zoals Standard & Poors, Moody’s en Fitch. Hun inschatting van de solvabiliteit van de uitgever komt tot uitdrukking in een rating. Deze wordt uitgedrukt in een code.

Bij obligaties uitgegeven door solvabele emittenten is er weinig kans dat de emittent in gebreke blijft bij de uitbetaling van de coupon of de terugbetaling van het kapitaal op de eindvervaldag. Minder solvabele emittenten zullen daarom een hoger rendement moeten bieden om het grotere risico te compenseren. Een daling van de solvabiliteit van de emittent tijdens de looptijd zal leiden tot een daling van de waarde van de obligatie op de secundaire markt. U moet dus altijd het risico afwegen tegenover het rendement.

Ruime keuze

Crelan biedt u een breed gamma van euro-obligaties aan. Ook op het vlak van looptijd hebt u veel keuze.

Plaatsing op een effectenrekening

Euro-obligaties worden net zoals andere effecten in gedematerialiseerde vorm op een effectenrekening bewaard. Crelan zorgt voor de administratieve opvolging: de coupons worden automatisch uitbetaald en op de vervaldag wordt het kapitaal teruggestort.

Bewaarloon: zie tarieflijst.

U wilt beleggen in Euro-obligaties?

Beleggen in Euro-obligaties kan in een Crelan-agentschap. Dat kan al vanaf een bescheiden bedrag. Vraag het advies van uw Crelan-agent.