Crelan Leerstoelen aan de UGent en de ULg

De faculteit Bio-ingenieurswetenschappen aan de UGent en de faculteit Gembloux Agro-Bio Tech – Universiteit van Luik zijn toonaangevende onderzoeksinstellingen in het domein van de land- en tuinbouw.

Crelan Foundation is dan ook vereerd dat ze aan beide faculteiten een Leerstoel heeft kunnen oprichten die het wetenschappelijk onderzoek binnen de land- en tuinbouwsector en de brede verspreiding van de knowhow ervan wil bevorderen.

Crelan Leerstoel aan de UGent ter bevordering van innovatie in duurzame landbouw

De faculteit Bio-ingenieurswetenschappen aan de UGent beschikt over heel wat kennis op het vlak van innovatie in duurzame landbouwtechnieken.
De Crelan Leerstoel aan de UGent heeft als doel om die kennis sneller en beter haar weg te laten vinden naar praktische toepassingen.
Dat gebeurt door:

  • onderzoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame landbouw te stimuleren;
  • deze oplossingen bekend te maken bij belanghebbenden uit de sector;
  • het opzetten van specifieke innovatieprojecten voor smart farming.

Meer info op de website van UGent

Crelan Leerstoel aan de Gembloux Agro-BioTech - ULg voor de ontwikkeling van innovatieve economische modellen ter ondersteuning van de lokale verankering van de korte ketens

De korte keten is een mogelijkheid voor de land- en tuinbouwer om zijn inkomen te diversifiëren. De recente initiatieven, zowel in stedelijke als landelijke gebieden, toont het groeiend succes van de korte ketens aan. Omwille van de lokale aanpak kunnen ze ook een positieve bijdrage leveren tot een meer efficiënte en ecologische inzet van middelen. Bovendien zijn de klanten vaak nauwer betrokken bij de bedrijfsactiviteit, wat voor een betere communicatie zorgt tussen de producent en de consument.

De Crelan Leerstoel aan de Gembloux Agro-Bio Tech - ULg wil het wetenschappelijk onderzoek naar de korte ketens bevorderen. Door de knowhow beter te verspreiden onder alle actoren in de korte ketens willen we bovendien het ondernemerschap een duwtje in de rug geven.

Crelan is geëngageerd voor de land- en tuinbouwsector

De Crelan Leerstoelen staan eveneens voor een nauwe samenwerking met vertegenwoordigers van de land- en tuinbouwsector en van andere onderzoeksinstellingen en faculteiten.

De faculteit Bio-ingenieurswetenschappen aan de UGent en de faculteit Gembloux Agro-Bio Tech - ULg hopen samen met Crelan Foundation op die wijze het innovatiepotentieel van de landbouw zowel in Vlaanderen en Wallonië als wereldwijd te versterken. Voor Crelan Foundation vormt deze participatie een bewijs van haar duurzaam engagement naar de land- en tuinbouwsector en naar de maatschappij in het algemeen.