Ecett: Leren door te reizen in de menselijke vaardigheden

Ecett

Crelan Foundation steunt dit project voor een betere geestelijke gezondheid van minderjarigen.

Ecett-Networks organiseert stages en kennisuitwisselingen tussen professionals in het domein van maatschappelijk werk, opvoeding, verslavingen… Dit project is geïnspireerd door het federale decreet over de geestelijke gezondheid (gedragsstoornissen) van minderjarigen.

Het doel is om spelers uit de volgende sectoren samen te brengen: scholen, tehuizen, geestelijke gezondheidszorg, psychosociale ondersteuning… De deelnemers maken een overzicht van goede praktijken die worden verzameld in een onlinedatabase die voor iedereen toegankelijk is.

De uitwisseling van kennis vindt plaats op nationaal en internationaal niveau.

Het project richt zich op kinderen, jongeren en ouders die gebruik maken van de verschillende diensten en op de professionals die voor hen zorgen.