Een speeltuin voor iedereen

Het Comité Corrida uit Carlsbourg wil een speelplein voor iedereen bouwen in Carlsbourg, in de provincie Luxemburg. Crelan Foundation deed hiervoor een gift aan dit comité.

Plaine de Jeux

Een speeltuin voor iedereen is een project dat werd voorgesteld door het Corrida Comité van Carlsbourg in antwoord op een verzoek van de dorpsbewoners om tegemoet te komen aan de vraag van de kinderen uit het dorp. Deze speeltuin zal gebouwd worden in een groene zone die tot nu toe nog niet bebouwd was en is een concept dat zal bijdragen tot de animatie van het dorp. De kindvriendelijke ontmoetingsplaat zal er niet alleen voor zorgen dat de bewoners meer contact hebben met elkaar en dat de kinderen meer plezier beleven, maar heeft ook een educatief doel.