Homaar – groeiplek voor jongeren van Villa Omaar

Villa Omaar ontwikkelt vanuit Wetteren een innovatieve strategie ter bevordering van de geestelijke gezondheid van jongeren die vaak over het hoofd gezien worden in de klassieke hulpverlening. Dit doen ze aan de hand van Homaar, een uiterst laagdrempelig huis/time-outproject/dagprogramma waar jongeren met een hulpvraag 1 à 2 weken terecht kunnen in een hartelijke en huiselijke sfeer. Crelan Foundation steunde dit initiatief.

Homaar – un lieu de développement pour les jeunes de la Villa Omaar

Homaar is een laagdrempelig therapeutisch huis van Villa Omaar in Wetteren met een gespecialiseerd dagprogramma voor jongeren tussen 15 en 23 jaar die het psychisch moeilijk hebben. Ze kunnen er zonder wachtlijst een of twee intensieve weken terecht als preventie voor langdurige residentiële hulp. Er wordt elke dag in kleine groepen therapeutisch en krachtgericht gewerkt aan de hand van dagelijkse activiteiten, gesprekken en creatieve media die aansluiten bij de leefwereld van de jongeren.

De sfeer is hartelijk en huiselijk. Homaar zet in op het bevorderen van de emotionele expressievaardigheid, veerkracht en weerbaarheid van de adolescenten. Crelan Foundation steunde de werking van Homaar.