Orpheonisten Moere – aankoop materiaal

Crelan Foundation kwam tussen voor de aankoop van didactisch materiaal en muziekinstrumenten voor de Koninklijke Fanfare de Orpheonisten Moere uit Gistel.

Orphéonistes Moere – achat de matériel

De opleiding van de muziekschool van Koninklijke Fanfare de Orpheonisten Moere uit Gistel is gebaseerd op volle schooljaren en begint met een jaar muziektheorie. Tijdens dit eerste jaar wordt al kennis gemaakt met het instrument dat de leerling kiest voor zijn toetreding tot de harmonie. De jaren nadien worden de theoretische en praktische lessen voortgezet tot de leerling doorgroeit tot een volwaardig lid van de fanfare.

Met de aankoop van didactisch materiaal en muziekinstrumenten wordt hiervoor volgens de initiatiefnemers een ideaal kader gecreëerd. Ook Crelan Foundation was hiervan overtuigd en stelde de fondsen voor deze aankoop ter beschikking.