Vier tips voor ondernemers op zoek naar een kortetermijnkrediet

uw bedrijf vlot te laten draaien, moet de cashflow het hele jaar door gezond blijven. Dat betekent anticiperen en kunnen terugvallen op kortetermijnkredieten die aan al uw behoeften aangepast zijn.

Christine

Christine Lambert, verantwoordelijke Business Banking Zuid bij Crelan, geeft vier tips voor een optimale kredietwerking op korte termijn.

1. Definieer bij de start van uw bedrijf uw project en verschillende scenario’s voor de evolutie van uw activiteit.

‘Op die manier zet u uw geldmiddelen optimaal in, op korte, middellange en lange termijn. Schat de scenario’s voor de evolutie van uw activiteit in en zoek financieringen die daarbij aansluiten. In haar levensloop wordt een onderneming vaak geconfronteerd met discrepanties tussen inkomsten en uitgaven. En dan heeft ze niet altijd de nodige middelen om daarmee om te gaan. Dan is het interessant om een beroep te doen op financiering om alle geldmiddelen optimaal in te zetten. Want zo blijft het financieel arsenaal op elk ogenblik van de exploitatiecyclus goed uitgebalanceerd.’

‘Grote ondernemingen werken met boordtabellen, maar een zelfstandige of een kmo vertrouwt vaak op de expertise van zijn boekhouder. Maar die heeft geen goede kijk op de momenten waarop de cashflow in het gedrang komt. En hij kan de cashflowstromen ook niet dagelijks in uw plaats opvolgen.’

2. Breng tijdens de hele levenscyclus van uw bedrijf uw permanente kredietbehoeften in kaart.

'Een kaskrediet is een kredietlijn die permanent beschikbaar is. Het is een reserve waarop de ondernemer een beroep kan doen zonder enige tussenkomst van een bankier. Dat lijkt het meest efficiënte antwoord op onvoorziene behoeften. Het kaskrediet is weliswaar iets duurder dan de andere formules, maar het is populair bij bedrijfsleiders en zelfstandigen vanwege zijn soepelheid.'

‘Voor grotere financiële behoeften kunnen we voorschotlijnen op termijn van het type straight-loan aanbieden. Een ondernemer neemt zo’n voorschot van onbepaalde duur op in functie van zijn behoeften, onder de vorm van opeenvolgende voorschotten op vaste termijn. Bij Crelan zijn we historisch erg sterk in de agrovoedingssector. Maar we hebben ook een antwoord voor de behoeften van andere sectoren, zoals apotheken, detailhandelaars en vrije beroepen.’

3. Voor tijdelijke behoeften kiest u ad-hocoplossingen.

’Of het nu gaat om een tijdelijke last of een inkomen dat u nog moet ontvangen: er zijn altijd kortetermijnoplossingen. Neem nu een bedrijf dat professioneel materiaal aankoopt, bijvoorbeeld een machine, waarvoor de ondernemer de btw wil prefinancieren. Dan kan hij perfect een investeringskrediet op middellange termijn combineren met een krediet op drie maanden, om zo het btw-bedrag te dekken. Die duurtijd dekt de termijn die het bedrijf nodig heeft om de btw terugbetaald te krijgen.’

‘Een ander voorbeeld is seizoensarbeid. Ondernemers in de landbouw kennen een grote tijdspanne tussen het ogenblik waarop ze productiekosten maken en het ogenblik waarop ze het product oogsten. Via een seizoenskrediet compenseren ze dat tijdverschil.’

‘Of misschien werd u een subsidie of institutionele hulp beloofd, maar wordt die eigenlijk pas binnen een of twee jaar vrijgemaakt? Dan kunt u tijdens die overgangsperiode een prefinanciering krijgen. Een kortetermijnkrediet prefinanciert steunbedragen waarop de ondernemer binnen afzienbare tijd recht heeft.’

4. Denk aan voorafbetalingen van uw belastingen.

’Door belastingen vooraf te betalen, vermijdt u een belastingverhoging en spreidt u de lasten over meerdere maanden. Dat is een erg eenvoudige tactiek. Maar iemand die druk bezig is in zijn bedrijf, denkt daar niet altijd aan.’