De juiste financiering voor uw bedrijf

Investeringskrediet

Gebouwen, machines en materieel
Middellange of lange termijn
Bij opstart of uitbreiding

Roll-over krediet

De roll-over kan beschouwd worden als een investeringskrediet op lange termijn met een gunstige variabele rentevoet.

Kaskrediet

Financiële ademruimte op maat van uw bedrijf.

Straight Loan

Financier uw bedrijfskapitaal.

Korte termijnkrediet

Financier uw bedrijfskapitaal en toekomstige ontvangsten.

Krediet voor de aankoop van materiaal

Voor de aankoop van nieuwe of tweedehandse roerende goederen.

Professionele Lening op Afbetaling

Financiering op maximaal 10 jaar met vaste maandelijkse terugbetalingen.

Voorafbetaling belastingen

Door uw belastingen vooraf te betalen vermijdt u de belastingverhoging die op u afkomt als u niet tijdig betaalt. Ontdek onze kredietformules die u hierbij kunnen helpen.

Leasing

Een financiering zonder eigen inbreng.