Crelan gaat helpen bij in stand houden Belgische bossen

Crelan en de Koninklijke Belgische Bosbouwmaatschappij slaan de handen in elkaar.

4 mei 2021

Crelan is een partnership aangegaan met de Koninklijke Belgische Bosbouwmaatschappij (KBBM) om op diverse locaties in België projecten van herbebossing te steunen. Op deze manier wil Crelan bijdragen tot een betere bescherming en het behoud van de bossen in ons land.

tree

Voldoende gezonde bossen blijft een aandachtspunt

In België is er 700.000 hectare bos, dat is  23% van het nationale grondgebied. Vandaag vertonen echter meer dan 60% van de boomsoorten in onze bossen tekenen van verzwakking. Om het bos van morgen te beschermen en voor te bereiden, is het van belang de regeneratie van bossen te ondersteunen en projecten aan te moedigen die qua soorten, leeftijd en structuur gediversifieerd zijn.

In 2021 gaat Crelan als onderdeel van het partnership met de KBBM voor elke toegekende ECO-Energiefinanciering de kost voor het planten van vier bomen op zich nemen.

Meteen verbindt de bank hieraan het engagement om minstens 5.000 bomen te laten aanplanten. Afhankelijk van het aantal afgesloten ECO-Energiefinancieringen kan dit aantal nog verder oplopen.

Jean-Paul Grégoire, Administrateur-Directeur Crelan: “We merken dat  meer en meer klanten vragende partij zijn voor duurzame initiatieven en producten. Als coöperatieve bank kunnen we hiervoor een voorbeeld zijn. Via Crelan Foundation ondersteunen we jaarlijks verschillende duurzame projecten van onze coöperatieve aandeelhouders. Het nieuwe partnership met de KBBM vult dit engagement mooi aan doordat we nu samen met onze klanten voor minder uitstoot gaan: de klant realiseert een  duurzaam verbouwingsproject mede dankzij de Eco-Energiefinanciering enerzijds en anderzijds levert Crelan een  bijdrage aan de KBBM Tegelijkertijd beseffen we ook dat in onze dichtbevolkte gebieden een goed evenwicht moet blijven bestaan tussen de verschillende zones met diverse doeleinden. Daarom richten we ons met deze actie op het herstel en het beheer van de bestaande bosgebieden.”