Kasfaciliteit

Met een Kasfaciliteit hebt u de mogelijkheid om tot 1.238 euro en tot 1 maand in het rood te gaan op uw zichtrekening. Deze toegelaten debetstand komt goed van pas wanneer u te maken krijgt met grotere of onvoorziene uitgaven. Voor nog meer budgettaire vrijheid kunt u een Comfortkrediet aanvragen.

Kenmerken

  • Kredietlijn: 1.238,76 euro
  • Debetrentevoet: zie tarieflijst, rubriek 6.3
  • Geen reserveringsprovisie: u betaalt enkel rente op het debetsaldo
  • Termijn binnen dewelke de debetstand moet aangezuiverd worden: 1 maand
    Dit betekent dat de rekening minstens om de maand een saldo ≥ 0 moet hebben.

Praktisch

Een Kasfaciliteit kunt u aanvragen in uw Crelan-agentschap. De toekenning is afhankelijk van een  positieve kredietwaardigheidsbeoordeling.

U kunt de Kasfaciliteit op elk moment laten stopzetten.

Let op, geld lenen kost ook geld.