Zelfstandige in bijberoep

Wilt u uw inkomen aanvullen met een zelfstandige activiteit, of wilt u eens iets nieuws proberen zonder uw huidige job op te geven? Dan kunt u zelfstandige in bijberoep worden.

Voorwaarden

 • U bent minstens 18 jaar en beschikt over uw burgerrechten
 • Uw hoofdberoep moet minstens een 50% betrekking zijn. Voor vast benoemde leerkrachten is dit minstens 60%. Voor ambtenaren en voor mensen met een vervangingsinkomen gelden specifieke voorwaarden: informeer u vooraf bij uw werkgever of mutualiteit.
 • Afhankelijk van het arbeidscontract is het akkoord van de werkgever vereist.
 • U moet voldoen aan de administratieve verplichtingen (zie verder).

Voor- en nadelen

Voordelen

 • U kunt iets wat u graag doet uitbouwen tot een winstgevende activiteit en zo uw inkomen opkrikken, zonder veel risico te nemen.
 • U kunt uw investeringen en beroepskosten aftrekken van uw belastbare inkomsten en u kunt ook de betaalde BTW recupereren.
 • In sommige bedrijfstakken (vb. evenementen) is een zelfstandige nevenactiviteit heel normaal en goed te combineren met het hoofdberoep.
 • U kunt facturen uitschrijven en u bent wettelijk met alles in orde.

Nadelen

 • Als zelfstandige in bijberoep is het niet makkelijk om te concurreren met iemand die 100% van zijn tijd in zijn zaak steekt.
 • Uw inkomsten als zelfstandige worden opgeteld bij uw loon. U loopt daardoor kans om in een hogere belastingschijf te komen.
 • Het is niet makkelijk om 2 jobs te combineren. Uw hoofdberoep mag niet lijden onder uw zelfstandige activiteit. Is uw zelfstandige activiteit succesvol, ga er dan volop voor!
 • De sociale bijdragen die u betaalt als zelfstandige, leveren u geen bijkomende sociale voordelen op. U behoudt natuurlijk wel uw sociale voordelen als werknemer.

Administratieve verplichtingen

Sociaal verzekeringsfonds

Net als een zelfstandige in hoofdberoep moet u zich vanaf dag 1 aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen en ieder trimester bijdragen betalen. U bouwt echter geen sociale rechten op voor kindergeld, ziekte- en invaliditeitsuitkeringen, noch pensioenrechten.

BTW- en ondernemingsnummer

U moet uw zaak inschrijven bij de kruispuntbank voor ondernemingen. Je krijgt dan een ondernemingsnummer. Het ondernemingsnummer vormt de basis voor je BTW-nummer. Trimestrieel moet u een BTW-aangifte indienen. Doe hiervoor best een beroep op een boekhouder. U moet de verschuldigde BTW betalen, maar kunt anderzijds ook de BTW terugvorderen die u aan uw leveranciers hebt betaald.

Bank

Open een aparte zichtrekening voor professioneel gebruik. Zo blijven uw privé-inkomsten en uitgaven mooi gescheiden van uw professionele inkomsten en uitgaven.

Vraag advies aan uw Crelan-agent

Uw Crelan-agent is ook zelfstandige en daarom heel goed geplaatst om u advies te geven over uw stap naar een zelfstandige activiteit.