Crelan Performance Pack

Wat zit er in het Crelan Performance Pack?

Producten

Gratis verrichtingen

  • Vervanging verloren of gestolen kaart
  • 60 overschrijvingen in euro naar een niet-Crelan-rekening uitgevoerd in het kantoor
  • Geen vergoeding voor verwerping betalingsopdracht wegens ontoereikend saldo (max. 6 transacties).

Tarief

  • 6 euro per maand
  • Voor jongeren < 25 jaar: 2 euro per maand
  • Coöperanten krijgen een voordeeltarief op de prijs van een Pack.

De vergelijkingstool van de kosten voor de meest voorkomende diensten van zichtrekeningen, conform artikel VII. 4/4, §3 van de code economisch recht, wordt ter beschikking gesteld door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).

Tarieflijst particulieren (Download het bestand )
Lijst van de meest representatieve aan een betaalrekening verbonden diensten (Download het bestand )
Performance Pack: Informatiedocument betreffende de vergoedingen (Download het bestand )