Statistics

  • KPI Crelan Mobile Q1 2020 (Download pdf)
  • KPI myCrelan Q1 2020 (Download pdf)
  • KPI PSD2 dedicated interface Q1 2020 (Download pdf)
  • KPI PSD2 Crelan Mobile Q2 2020 (Download pdf)
  • KPI PSD2 myCrelan Q2 2020 (Download pdf)
  • KPI PSD2 dedicated interface Q2 2020 (Download pdf)
  • KPI Crelan Mobile Q4 2019 (Download pdf)
  • KPI myCrelan Q4 2019 (Download pdf)
  • KPI PSD2 dedicated interface Q4 2019 (Download pdf)