Fiscaal voordelig een dividend uitkeren via de liquidatiereserve

4 minuten leestijd

Kleine ondernemingen kunnen een fiscaal gunstregime genieten via de aanleg van een liquidatiereserve. Die liquidatiereserve laat toe om later, op een fiscaal voordelige manier, winsten uit de vennootschap te halen.

Liquidation reserve

Wat is de liquidatiereserve?

Een liquidatiereserve is een deel van de belaste winst die u in een soort van interne spaarpot stopt, net als bij een gewone reserve. Wanneer u die pot gedurende een periode van 5 volledige boekjaren in de onderneming houdt voor u deze uitkeert, dan kan die liquidatiereserve u een gevoelige belastingbesparing opleveren. U kunt ook een belastingbesparing genieten wanneer u de liquidatiereserves uitkeert bij stopzetting van uw vennootschap.

Een liquidatiereserve uitkeren via dividend zorgt voor lagere belasting

Wilt u geld uit uw vennootschap halen door middel van een dividend, dan betaalt u daar in veel gevallen 30% roerende voorheffing op. Sinds 2015 is er voor kleine ondernemingen een manier om die 30% te halveren naar 15%, namelijk door gebruik te maken van de liquidatiereserve.

Hoe gaat dat in zijn werk? Heel eenvoudig: u kunt beslissen om een deel van de winst na belastingen opzij te zetten als liquidatiereserve. Dan betaalt u op dat moment éénmalig 10% roerende voorheffing op het deel dat u reserveert. Wacht u dan 5 boekjaren om uit die pot een dividend uit te keren, dan betaalt u op dat moment nog eens 5% roerende voorheffing. Of een totaal van 15% roerende voorheffing in plaats van 30%.

De wachttijd van 5 jaar begint op de eerste dag die volgt op het boekjaar. De afsluitingsdatum van uw boekjaar bepaalt het begin van uw wachttermijn. Eindigt uw boekhaar op 31/12/2024, dan kan u uw liquidatiereserve pas uitkeren vanaf 1 januari 2030 als u van de 5% roerende voorheffing wil genieten. Wanneer uw boekjaar eindigt op 30 juni 2024, dan mag u de reserve pas uitkeren vanaf 1 juli 2029.

Wordt de wachttijd van 5 boekjaren niet gerespecteerd, dan zal de vennootschap geen 5% maar 20% roerende voorheffing moeten betalen bij de uitkering van de liquidatiereserve.

Een dividend uitkeren via een liquidatiereserve kan fiscaal gezien veel voordeliger zijn dan de uitkering van een klassiek dividend, op voorwaarde dat u 5 boekjaren wacht om het dividend uit te keren.

Minder roerende voorheffing op liquidatiebonus bij stopzetten activiteit

Wanneer een onderneming haar activiteiten stopzet, worden de activa verkocht, de vorderingen geïnd en de schulden afbetaald. Als er nadien nog geld overblijft, gaat dit naar de aandeelhouders.

Het kapitaal, dat de aandeelhouders doorheen de jaren hebben gestort, krijgen ze onbelast terug. Wanneer de aandeelhouders een bedrag ontvangen hoger dan dat gestorte kapitaal, noemen we die surplus de liquidatiebonus. Op die liquidatiebonus moet men wel roerende voorheffing betalen. Vandaag bedraagt die 30%. Maar het deel van de liquidatiebonus dat voortkomt uit de liquidatiereserves, kan zonder roerende voorheffing worden uitbetaald en is dus niet belastbaar.

Het basisprincipe blijft hetzelfde: wanneer u beslist om een deel van de winst na belastingen opzij te zetten als liquidatiereserve, dan betaalt u op dat moment éénmalig 10% roerende voorheffing op het gereserveerde deel. Wanneer u nadien beslist om uw activiteiten stop te zetten, dan ontvangt u het geld uit de pot liquidatiereserve zonder extra belasting. Dat wil dus zeggen dat u in totaal geen 30%, maar slechts 10% roerende voorheffing betaalt. 

Bij ontbinding van de vennootschap is er geen wachttermijn van toepassing om van het tarief van 0% roerende voorheffing te kunnen genieten. U kan bijvoorbeeld de vennootschap reeds vereffenen het jaar na het aanleggen van de liquidatiereserve.

Ik heb in boekjaar 2018 een liquidatiereserve aangelegd, wat betekent dit voor mij?

Goed nieuws: dan kunt u in 2024 voordelig geld uit uw vennootschap halen. Wilt u zichzelf een dividend uitkeren, dan kunt u het bedrag van de aangelegde liquidatiereserve uitkeren mits het betalen van 5% roerende voorheffing. Indien u uw activiteit zou stopzetten, ontvangt u onmiddellijk het bedrag van de liquidatiereserve, zonder dat u hierop belasting hoeft te betalen.

 We zetten alles nog eens op een rijtje:

Klassiek divident Aanleg liquidatiereserve Aanleg liquidatiereserve Aanleg liquidatiereserve
Liquidatie Dividenduitkering
na 5 boekjaren
Dividenduitkering
binnen 5 boekjaren
Winst na belastingen 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 €
Roerende voorheffing / 10% 10% 10%
Netto dividend 100 000 € 90 909 € 90 909 € 90 909 €
Roerende voorheffing 30% / 5% 20%
Netto totaal 70 000 € 90 909 € 86 363,55 € 72 727,20 €
Totale belastingdruk 30% 10% 15% 27%

(Procenten verschillen lichtjes in de praktijk)

Een dividend uitkeren via een liquidatiereserve kan dus fiscaal gezien veel voordeliger zijn dan de uitkering van een klassiek dividend, op voorwaarde dat u 5 boekjaren wacht om het dividend uit te keren of bij stopzetting van uw onderneming. Bespreek met uw boekhouder hoe de liquidatiereserve in uw verhaal past, want u dient ook nog rekening te houden met de dubbele uitkeringstest.

Dubbele uitkeringstest

Sinds 1 januari 2020 is de uitkering van het dividend onderworpen aan twee tests : de balanstest en de liquiditeitstest. U mag de liquidatiereserve namelijk enkel uitkeren als:

  • de uitkering van het dividend niet tot gevolg heeft dat het netto-actief van uw vennootschap negatief wordt (netto-actief test)
  • uw vennootschap in staat is haar opeisbare schulden te betalen gedurende ten minste 12 maanden, te rekenen van de datum van de uitkering (liquiditeitstest)

Deze testen zijn verplicht voor de besloten vennootschap. Ze zijn niet verplicht voor de   commanditaire vennootschap en de vennootschap onder firma.

Disclaimer: De informatie uit deze publicatie vormt een algemene toelichting bij de financiële actualiteit en mag niet worden beschouwd als een concreet advies of aanbeveling met betrekking tot financiële producten.