Vergelijk onze kredietkaarten

Bij Crelan kunnen particuliere klanten kiezen tussen een Visa Classic of een Visa Gold kredietkaart. Beide kaarten bevatten een uitgebreid pakket waarborgen.

Visa Classic of Visa Gold?

Kenmerken Visa Classic Visa Gold
Standaard uitgavenlimiet per maand 1.900 euro 5.000 euro
Gratis tweede kaart voor medetitularis of gevolmachtigde binnen Crelan Performance Pack binnen Crelan Excellence Pack
Reisannulatieverzekering tot 1.900 euro tot 5.000 euro
Beperking franchise huurwagens (‘collision damage waiver’) beperking franchise tot 50 euro
Bijstand op reis tot 50.000 euro
Vertraging vlucht tot 250 euro
Vertraging bagage tot 250 euro
12 maanden verlengde garantie
Safe Online tot 500 euro tot 750 euro
90 dagen aankoopbescherming tot 1.000 euro tot 2.000 euro
Geen forfait bij diefstal van uw kaart
Overval aan geldautomaat < 8 uur tot 400 euro tot 400 euro
Tarief

De Visa Classic- en Visa Gold-kaart van Crelan zijn voorbehouden aan natuurlijke personen van 18 of ouder die titularis of volmachtdrager zijn van een Crelan Zichtrekening. Toekenning onder voorbehoud van aanvaarding van de aanvraag.

Kaart verloren, gestolen of ingeslikt?

  • Bel Card Stop tel. 070 344 344 (0,30 euro/min). Doe bij diefstal aangifte bij de politie.