Crelan Foundation

Crelan Foundation logo

Als coöperatieve bank wil Crelan zich op maatschappelijk vlak engageren. Daarom heeft de bank Crelan Foundation gelanceerd.

Het doel van Crelan Foundation is de coöperanten die lid zijn van een vereniging of als vrijwilliger werken te ondersteunen. Zij kunnen voor hun vereniging of initiatief een aanvraag indienen voor financiële steun.

De werking van Crelan Foundation richt zich op vijf domeinen: opleiding, gezondheid, cultuur, milieu en crowdfunding in de sport.

Voor en door coöperanten

Vele coöperanten zijn actief in een vereniging of werken als vrijwilliger mee aan een initiatief met een relevante en duurzame maatschappelijke weerslag. Zij  kunnen voortaan een aanvraag tot financiële steun voor hun vereniging of initiatief indienen. Crelan Foundation zal jaarlijks een aantal van deze initiatieven selecteren en financieel ondersteunen.

Ons engagement

Crelan is dus het resultaat van heel wat engagement en wil op haar beurt ook effectief aan de maatschappij bijdragen. Met Crelan Foundation ondersteunen we maatschappelijk relevante en duurzame projecten die onze samenleving beter maken.

De handen uit de mouwen

Maatschappelijke projecten financieel ondersteunen is een van de kernactiviteiten van Crelan Foundation, maar ons engagement gaat ook verder.

Zo werkt Crelan Foundation ook zelf acties uit binnen de vijf domeinen waarin ze actief is. Waar mogelijk wil Crelan Foundation de Crelan-medewerkers zelf ook betrekken in het maatschappelijk engagement.

De Crelan-medewerkers krijgen dan ook regelmatig de kans om zich als vrijwilliger in te zetten bij deze acties.